Štyri pohľady z južného Borsodu

a

...

Tlačová správa

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva na výstavu s názvom 4 pohľady z južného Borsodu, ktorej vernisáž sa uskutoční dňa 7.2.2019 o 15:30 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, Námestie baníkov 25.

Tvorivý kolektív z južného Boršodu tzv. ŠTVORKA : Pap István - fotograf,  Novák József – maliar Szikszai Róbert – grafik,  Nagy István – učiteľ maľby, maliar sa spojil s tým cieľom, že prostredníctvom prostriedkov umenia, jeho technickými riešeniami predstavia verejnosti dedičstvo ľudí žijúcich pod Bukovými vrchmi. Prostredníctvom svojich diel predstavia život tam žijúcich ľudí,  kroje – ich  rozdielnosť a rozmanitosť v bohatstve motívov ako aj snahu o zachovanie tradícií. Cez portrétnu tvorbu  (tanec, dvorenie atď.) pripomenú minulosť. Výstava zároveň predstaví aj krásu prírody a okolia juhu Bukových vrchov (flóru, faunu) prostredníctvom umeleckých diel (krajinky, zátišia) alebo jeho moderné ponímanie prezentované výrazovými prostriedkami grafiky.

Tento malý kolektív má za sebou mnohé výstavy a prezentácie v župných mestách Maďarska s pozitívnymi ohlasmi. Prvýkrát  dostali príležitosť predstaviť svoju  tvorbu aj v zahraničí. Dúfajú, že aj tu získajú srdcia návštevníkov a dôstojne budú reprezentovať  južný Boršod.

Výstava potrvá do 29.3.2019.

Papp István   

 

Dél-Borsod négy arca

 

Dél-Borsod négy arca címmel új kiállítás nyílik 2019. február 7-én 15.30 órakor a Rozsnyói Bányászati Múzeum és az alkotók közös szervezésében  a múzeum főtéri galériájában (Bányászok tere 25.). 

A dél-borsodi  alkotó kolektíva, azaz a NÉGYEK - Papp István, fotográfus; Novák József, festő; Szikszai Róbert, grafikus és Nagy István, művésztanár, festő - azzal a céllal tömörültek, hogy a művészet kifejező eszközeivel, technikai megoldásaival, formabontásaival tárják elé a nagyközönség számára a Bükkalját. Műveiken keresztül bemutatják az ott élő emberek életét, népviseletét - ezek különbözőségeit, motívum kincseit, valamint hagyományőrző törekvéseit. Emberábrázolásaikkal (tánc, udvarlás, stb.) felidézik a múltat. A kiállítás tartalmazza még a Déli-Bükk és környékének szépségeit (flóráját, faunáját), bemutatóműveket (tájképeket, csendéletet), illetve modern megfogalmazásokat a grafika nyújtotta lehetőségekkel.

Ezen kollektíva már több megyei nagyvárosban állított ki, mely kiállítások után nagyon pozitív visszajelzéseket kapott. Első alkalom, hogy határon túl is kaptak bemutatkozási lehetőséget. Remélik, hogy a közönség tetszését itt is elnyerik és méltón képviselik Dél-Borsodot! 

A kiállítás 2019. március 29-ig tekinthető meg.

 

Papp István

...

a

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Koho podporíte v druhom kole ... ?:

Minibager

vodoinštalatér

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA