1. diskusné fórum občanov mesta ...

a

...

Mesto Rožňava a výkonný výbor PR v Rožňave v spolupráci s OZ „Otvor dvor“

Vás pozývajú na

1. diskusné fórum občanov mesta,

k 1. ročníku participatívneho rozpočtu mesta Rožňava na roky 2019/2020 ktoré sa bude konať dňa 23.4.2019 o 16:00 hod. na Radnici/Námestie baníkov Rožňava/

Občania nášho mesta, majú možnosť priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Finančná čiastka vyčlenená pre participatívny rozpočet v roku 2019 na občianske projekty je vo výške 30 000 Eur. Spoločným cieľom je, aby sme tieto finančné prostriedky využili na tvorbu a realizáciu vašich nápadov pre zlepšenie kvality života občanov mesta. Našim zámerom je zapojiť do spolupráce aj vás občanov, aby ste boli účastní pri rozhodovaní na projektoch a investíciách samosprávy nášho mesta, tak ako tomu bolo pri nulto ročníku PR:

Veríme, že vás táto možnosť a myšlienka spolupodieľať sa na skvalitnení života vás občanov zaujala a prijmete naše pozvanie.

Tešíme sa na Vás.

Koordinátor projektu: Mgr. Dionýz Kemény

PROGRAM

1.Diskusného fóra občanov 1.ročníka PR 2019/2020
1. Úvod Mgr. D. Kemény
2.Schválenie programu stretnutia Mgr. D. Kemény
3. Schválenie rokovacieho poriadku Mgr. R. Kováč
4. Voľba členov do výkonného výboru z radov občanov Mgr. R. Kováč
5. Schválenie kritérií na hodnotenie projektov Mgr. R. Kováč
6. Schválenie bodovacieho systému Mgr. R. Kováč
7. Vyhlásenie súťaže o logo PR Mgr. R. Kováč
8. Informácia o investičných zámerov mesta JUDr. Mihalíková
9. Prezentácia realizovaných projektov PR – 2018 Mgr. R. Kováč
10. Kreovanie tematických skupín PR Mgr. R. Kováč
11. Diskusia
12. Zhrnutie a vízia Mgr. R. Kováč
13. Záver Mgr. D. Kemény

Poznámka: Riadená diskusia bude priebežne ku každému bodu programu.
K bodom 2 až 8 a 10 budú prijaté uznesenia s hlasovaním prítomných.


Zápisnicu z DF a jej zverejnenie zabezpečí p. Š. Barczi

...

a

a

a

a

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Koho podporíte v druhom kole ... ?:

Minibager

vodoinštalatér

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA