Pedikúra - manikúra  minibager

Predstavujeme Vám ... Palo Bradovka, Nadabula

Palo Bradovka Nadabula

Nadabula je mestská časť Rožňavy. Práve tu žije umelec, o ktorom možno ani neviete. Palo Bradovka práve tu tvorí svoje diela, maľuje obrazy ...

Jeho priateľ Martin Knuth  ňom napísal:

...

Palo je môj priateľ, to treba povedať na úvod. 

Vždy som mal dilemu s textami do katalógov o výtvarníkoch. Uvedomoval som  si, že kurátor, galérista, alebo priateľ, ktorý bol vyzvaný k napísaniu textu, ho nemôže napísať netendenčne. Preto som k týmto textom mal vždy istý odstup. Totiž to, ak chcete písať o výtvarných dielach, musíte ich najskôr poznať. Ak ste si ich už obchytali a opozerali, asi ste sa nad nimi aj zamysleli a zaujali k ním nejaký postoj. No a ste v situácii keď sa vám diela  buď páčia, alebo  k vám ich hlas ani  nedoľahol. Ak vám dielo nič nevraví, nič sa nedeje. Stávajú sa aj horšie veci. Ťažšia situácia nastáva pre človeka, ktorý sa rozhodol zabojovať a pokúsi sa vyjadriť slovami niečo, čo je v skutočnosti pre umelca len neurčitou pocitovou záležitosťou.

Rizikom textov o výtvarníkoch je ich subjektívnosť. Autor textu tancuje na hrane noža a môže skĺznuť buď ku glorifikácii alebo k hranému vecnému konštatovaniu. Dúfam, že existuje aj tretia cesta. Práve dnes som sa dostal do tejto situácie a preto sa na úvod chcem čestne priznať, že Palo Bradovka je môj priateľ a že tento text chce a bude viac osobný ako odborný, teda bude tendenčný, subjektívne objektívny.

Už dlhšie sa vedú diskusie, či sa vo vnímaní vývoja umenia má klásť dôraz na vynimočných jedincov, alebo na kultúrne prúdy. Palo je tak, ako veľa jeho generačných súputnikov obeťou toho, že štát v 90-tých rokoch minulého storočia, rozbitý revolúciou riešil základné ekonomické bytie a pre duchovnú nadstavbu v podobe umenia nevytvoril podmienky. Nevytvoril tvorivý ekosystém, ktorý by podchytil prirodzené talenty.

Asi aj preto je dnes Palo, vynikajúci maliar, kolorista, večný pútnik, usadený v svojej vnútornej dynamike kdesi na okraji, mimo hlavných prúdov diania, ponorený do vlastných inotajov. Vizuálny inovátor. Nepokojný, nekonvenčný tvorivý duch, pre ktorého nexistuje obmedzenie. Navonok sa jeho tvorba javí ako dynamické kmitanie medzi dvoma polmi živelnosti a pragmatizmu. Monumentality a krehkosti. Senzitivity a expresionizmu. Voľnej tvorby a investorských realizácií. Ľahkosti tvorenia a technologickej disciplinovanosti. To je to, čo nám senzitívny búrlivák Palo ukazuje.

Ale kdesi pod videným sa ukrýva aj význam druhý, hlbší. Vo svojich dielach, tak ako aj v živote, skrýva Bradovka z Nadabuly pravý význam tak, aby mu rozumeli a pochopili ho, len zasvätení. Jeden z najväčších rozprávačov príbehov, ktorého poznám v našej generácii. Priehrštia vtipov, zozbieraných, napočúvaných, ale aj odžitých dobrodružstiev. Tak trochu baron Prášil, tak trocha da Vinci s obrovskou pamäťou a silnou fantáziou. Trochu mystifikátor ale aj renesančne vzdelaný rozprávač, bojujúci o svoju vizuálnu aj ľudskú svojbytnosť.  Podozrievavý ku plytkosti a povrchnosti dneška, tvrdohlavo a vytrvalo nám ponúka obrazové vyjadrenia myšlienok, ktoré majú iný ako doslovný význam.

 V starších ale aj novších maľbách neide o žiadne zameranie na kompozíciu. Sledujeme nedeliteľne sa miešajúce rozdielne farby a ich plastické striedanie, silnú energiu a farebnú bujnosť, jedinečné miešanie kvapkania, cákania, kyckania, crkania a expresívnych ťahov štetca. Autor sa prepracúvava ku “ aktívnejšiemu “ povrchu, automatizmom.

Prostriedkom sebeobjevovania, odkláňajúceho sa od obmedzujúcej formy. V Palovom prípade dovedená do krajnosti maliarskej aj technologickej. Dovedená ku stavu, v ktorom  procesu tvorby sa prisudzuje väčšia dôležitosť, než samotnému výsledku.

Palo Bradovka z Nadabuly je maliar od kosti. Od prírody. V nových objektoch s kosťami stavia na princípe dvoch súbežných príbehov. Jeden je rozprávaný ( fiktívne vymyslené nové objekty ), ktorý ani nie je podstatný a druhý je myslený ( reálny ). Snaha dopátrať sa, hľadať až do špiku kosti, hľadať krásu a harmoniu nových súvislostí pod kožou. Koketéria na hrane konečného a nového. Hra s mrtvou krásou prírody a božským gestom tvorenia nového. Aj v tom je Palova expresívnosť hľadania. Aj tu je prítomna viac cesta , ako cieľ.

Martin Knut, Kráľová pri Senci, 2.decembra 2018

...

Pavol Bradovka mamentálne chystá výstavu:

...

Palo Bradovka Nadabula

...

FOTO: Roman Ocelník

...

Palo Bradovka Nadabula

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.