Adventný koncert 2017 v Rožňave

...

14. decembra 2017 o 17.00 hodine sa v kostole evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Rožňave koná Adventný koncert 2017. Hlavným organizátorom podujatia je Občianske združenie Pre partnerstvo škôl v kultúre a športe v Rožňave. Koncert sa uskutoční v spolupráci mesta Rožňava a Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave.

Koncert speváckych zborov základných a stredných škôl bol pre obyvateľov Rožňavy a okolia počas 12 rokov každoročne očakávaným a obľúbeným podujatím vianočného adventu. Konal sa pravidelne v druhý decembrový týždeň pod názvom „Vianočný ďakovný koncert“.  Organizovala ho Umelecká únia mesta Rožňava, ktorej členom bol Stredoškolský spevácky zbor P. J. Šafárika pri Gymnáziu  P. J. Šafárika v Rožňave.

Vianočnú atmosféru umocňovali vystúpenia žiakov a študentov miestnych škôl, a v ostatných rokoch aj hostia z partnerských miest Rožňavy. Od posledného koncertu v roku 2008 ostalo vo vianočnom očakávaní, čím vlastne advent je, prázdne miesto. Chýbalo jedno podujatie, ktoré malo svoju tradíciu a vysokú umeleckú úroveň. Záujem milovníkov hudby neutíchal, a tak si Občianske združenie Pre partnerstvo škôl v kultúre a športe zaradilo do svojho kalendára aktivít pokračovanie v tradícii podujatie pod názvom Adventný koncert 2017.

14. decembra 2017 sa pod ladnými oblúkmi klasicistického evanjelického kostola v Rožňave znovu rozoznejú tóny diel európskych a svetových skladateľov v podaní detských a študentských speváckych zborov.

Hlavnou organizátorkou a hybnou silou celého podujatia je Mgr. Eva Kardošová, Okresná metodička hudobnej výchovy v Rožňave, profesionálna dirigentka, ktorej sa celý profesijný život niesol a nesie v znamení prezentácie hudobného umenia, predovšetkým zborového spevu, ako aj výchove detí a mládeže k tejto oblasti kultúry.

V programe Adventného koncertu 2017 sú  diela skladateľov: T. Klus, Beethoven, Liszt, Haydn, Caccini, Kodály a iné., ktoré zaznejú v podaní Stredoškolského speváckeho zboru P. J. Šafárika pri Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave so žiačkami Základnej školy akademika J. Hronca, detí Materskej školy na Kyjevskej ulici a detí Spojenej školy J. A. Komenského a zúčastnených speváckych zborov z partnerských miest Rožňavy – Českého Těšína, Budapešti a poľského Cieszyna. Vzácnym hosťom koncertu je Štefan Hundža, člen opery Štátneho divadla Košice. K zborovému spevu sa pripojí inštrumentálna hudba v podaní Alexandra Kovtuna (trúbka) zo Základnej umeleckej školy v Rožňave a čelisti Tóth Anikó a Nemes Tamás z Miškolca.  Svojím spevom prispejú sólisti Marietta Roxerová, Karmen Pál-Baláž a Stanislav Ďurský zo Základnej umeleckej školy v Rožňave.

Na príprave programu sa okrem dirigentky a hlavnej organizátorky Evy Kardošovej podieľajú korepetítori Mária Csobádyová , Árpád Farkaš a Alexander Kovtun zo Základnej umeleckej školy v Rožňave.

Adventný koncert 2017 bude tak, ako vždy bol dominantným podujatím očakávania tohtoročného najkrajšieho  sviatku roka. 

Podujatie podporili: Košický samosprávny kraj, mesto Rožňava, Gymnázium P. J. Šafárika, ZŠ Akademika Hronca i miestne firmy a podnikatelia.

 

Kontakt: Mgr.  Eva Kardošová

    tel.:  0907 933 854                                               e-mail : vici188bb@gmail.com

...

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Klub športovej kynológie - Rožňava

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Pôjdete voliť?:

Minibager

vodoinštalatér

TOPP milett

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA