Odporúčanie regionálnej protiepidemickej komisie okresu Rožňava

a

...

Regionálna protiepidemická komisia dôrazne neodporúča organizáciu akýchkoľvek hromadných podujatí v okrese Rožňava, z dôvodu zlej pandemickej situácie. Napriek vysokej pozitivite testov a vysokému počtu nakazených sme sa rozhodli, že navrhneme, aby okres Rožňava zotrval v Bordovej farbe (2. Stupni ohrozenia) z ekonomických dôvodov a z dôvodov, že nemocnica disponuje obmedzenou, ale zatiaľ postačujúcou kapacitou lôžok na COVID oddelení. Organizácia hromadných podujatí je však veľmi riziková činnosť, pri ktorej dochádza k zvýšenému riziku prenosu ochorenia COVID-19. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie sme pripravení okamžite preradiť okres Rožňava do čiernej farby COVID automatu (3. Stupeň ohrozenia) avšak k tomuto kroku pristúpime až v momente, keď bude nemocnica požiadaná obsadiť COVID-ové lôžka pacientmi z iných regiónov alebo dôjde k naplneniu jej kapacít. Napriek tomu, že Bordová farba na COVID automate umožňuje organizáciu hromadných podujatí, dôrazne vyzývame jednotlivcov aj organizácie, aby ich neorganizovali a zároveň sa na nich ani nezúčastňovali. Momentálne je naša „sloboda“ v rukách každého jednotlivca. Spoločne sa chráňme, dodržiavajme POCTIVO opatrenia a ukážme dávku pochopenia a solidarity. Je to len na nás.
Uvedomte si, že ostatné okresy sú oranžové a bordové len vďaka "žolíkom" za očkovanie. Prečo toho žolíka nemôže mať aj náš okres?
Spoločné vyhlásenie odsúhlasili:
Mgr. Jozef Varga (RÚVZ Rožňava)
Mgr. Zuzana Petiová (RÚVZ Rožňava)
Ing. Viktor Halíř (NsP Rožňava)
Mgr. Jaroslav Šíp (OÚ Rožňava)
Pplk. Mgr. Ján Gettler (ORPZ RV)
MVDr. Mgr. Štefan Bilík (RVaPS)
Mgr. Richard Szöllös (ZŠ Zlatá, RV)
Mgr. Ľuboš Lipták (SZŠ RV)
Pplk. Ing. Florián Albert (HaZZ RV)
Ing. Róbert Hanuštiak (MsP RV)
Ing. Milan Timár (OÚ Rožňava)
Mgr. Nikola Zicháčková (NsP Rožňava)
Mgr. Alžbeta Tamásová (MÚ Rožňava)
Ing. Ján Lach (MÚ Rožňava)
Za 45. kalendárny týždeň evidujeme spolu 574 pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19. Je to vzostup počtu pozitívnych o 4% oproti predchádzajúcemu týždňu.
Vo vekovej skupine do 18 rokov bolo hlásených 115 prípadov (20% z celkového počtu) – čo znamená pokles oproti predchádzajúcemu týždňu
Vo vekovej skupine nad 65 rokov evidujeme 51 chorých (8,8% z celkového počtu) – čo znamená vzostup výskytu ochorenia oproti predchádzajúcemu týždňu.
Vekovo – špecifická chorobnosť sa nám postupne presúva z detí do produktívnej populácie, máme hlásené zvýšené výskyty pozitívnych aj medzi najväčšími zamestnávateľmi v okrese Rožňava
Nemocnica s Poliklinikou Rožňava hlásila počet pacientov k 15.11 34 hospitalizovaných na COVID oddelení (1 na UPV, 2 na Highflow, 12ti na oxygenoterapii)
Členovia regionálnej protiepidemickej komisie sa po dlhej diskusii zhodli na tom, že odporučíme vláde SR ponechať okres Rožňava ešte jeden týždeň v Bordovej farbe.

...

a

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

JF spol s. r. o.

Prekladatelske sluzby

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT