Pedikúra - manikúra  minibager

Poslanci MZ Rožňava dnes schválili úver vo výške 1,5 milóna EUR so splatnosťou 10 rokov

Michal Domik foto foto foto

Miroslav_Demeny Juraj Balázs attila kelecsenyi foto Michal Drengubiak

Ondrej Bolaček Zoltan_Breuer foto foto

Ladislav_David eduard mihók foto Filip Pollák Roman Ocelník

...

Poslanci MZ Rožňava dnes schválili úver vo výške 1,5 milóna EUR so splatnosťou 10 rokov, ktorý sa bude splácať 3 volebné obdobia. Pekný darček pre tých, čo prídu po nás.
...
V roku 2012 bolo úverové zaťaženie mesta zhruba 24%.
...
Do 31.12.2019 sme postupne úverové zaťaženie mesta znížili na nejakých 7%.
...
...
Dnes poslanci odhlasovali úuver niečo vo výške 1,5 milóna EUR. Proti sme boli traja Balázs, Ocelník a Burdiga. Zo zdravotných a liečebných dôvodov na MZ neboli prítomní poslanci Mihók a Kemény.
...
Vyčerpaním tohto úveru stúpne zaťaženie mesta na výšku okolo 20 %, presné číslo sa ale nedá teraz určiť, vplyv na to má postupnosť čerpania a súčasne splácania.
...
Roman Ocelník.

...

Primátor:

Michal Domik Michal Domik

Volebný obvod číslo 1:

foto Ján Lach

foto Ivan Kuhn

foto Zoltán Beke

Miroslav_Demeny Miroslav Demény

Juraj Balázs Juraj Balázs

attila kelecsenyi Attila Kelecsényi

foto Dionýz Kemény

Michal Drengubiak Michal Drengubiak

Ondrej Bolaček Ondrej Bolaček (nahradil Michala Domika)

Volebný obvod číslo 2:

Zoltan_Breuer Zoltán Breuer

foto Matúš Bischof

foto Karol Kováč

Ladislav_David Ladislav Dávid

eduard mihók Eduard Mihók

foto Pavol Burdiga

Filip Pollák Filip Pollák

Roman Ocelník Roman Ocelník

...

Nezvolení kandidáti - náhradníci, pre zväčšenie klik na zoznam:

a

...

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 49/2018 zo dňa 26.04.2018 určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Rožňave bude mať 17 poslancov, ktorí sa budú voliť v 2 volebných obvodoch.


Vo volebnom obvode č. 1, ktorý zahŕňa ulice a časti mesta:


Dovčíkova, Kozmonautov, Krásnohorská, Ružová, Sama Tomášika, Slnečná, Vitéz kert,
Banícka, Cintorínska, Hornocintorínska, Hrnčiarska, Huta, Jána Brocku, Jasná, Juraja Marikovszkého, Klobučnícka, Krátka, Kúpeľná, Majerská, Martina Kukučína, Podrákošská, Splavná, Strmá, Útulná,
Čučmianska dlhá, J.A. Komenského, Lesná,
Čučmianska, Sama Czabána
Akademika Hronca, Alej Antona Kissa, Betliarska, Cyrila a Metoda, Janka Kráľa, Kósu–Schoppera, Kvetná, Lipová, Námestie 1. mája, Námestie baníkov, Normová, Pod Kalváriou, Špitálska, Tichá, Tlačiarenská, Záhradnícka, Zeleného stromu,
Mierová, Zlatá,
Hviezdoslavova, Jarná, Letná, Strelnica, Štítnická, Vajanského, Železničná
Malá, Šafárikova,
Rožňavská Baňa,
Nadabula


sa volí 9 poslancov


Vo volebnom obvode č. 2, ktorý zahŕňa ulice:


Budovateľská, Chalupkova, Jozefa Mikulíka, Pionierov, Šípková,
Kolomana Tichyho, Košická, Páterová, Pavla Dobšinského, Rumunská
29. augusta, 9. mája, Alej Jána Pavla II., Bočná, Ernesta Rótha, Františky Andrássyovej, Garbiarska, Gemerská, Južná, Kasárenská, Laca Novomeského, Tehelná,
Andreja Cházára, Jovická, M.R. Štefánika, Okružná, Východná, Zoltána Fábryho
Dúhová, Edelényska, Kyjevská , Zakarpatská


sa volí 8 poslancov.

...

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.