Poslancov v Rožňave bude o 4-roch menej - odhlasované!

foto

Poslanci dnes odhlasovali môj poslanecký návrh zníženia počtu poslancov najbližším volebným obdobím zo súčasných 17 na 13 a tiež zníženie počtu volebných obvodov z 3 na 2.

Musím podotknúť, že s podobnou iniciatívou prišiel pred rokmi vtedy ešte neposlanec Matúš Bischof spolu s petíciou občanov. Vtedy došlo k zníženiu počtu poslancov z 21 na 19. 

 

Zase sa niečo podarilo, Roman Ocelník, poslanec MZ Rožňava

 

Takto hlasovali poslanci (2010-2014) MZ Rožňava o znížení počtu poslancov:

volebný obvod

Proti zníženiu počtu poslancov: 1. Bolaček Ondrej, (NEKA) 545 platných hlasov

foto

medzera

Proti zníženiu počtu poslancov: 2. Lach Ján, MOST-HÍD 299 platných hlasov (17.10.2011 slľub poslanca)

foto 

* náhradník poslanca Viktora Baláža (NEKA - 453 platných hlasov), ktorý sa vzdal mandátu 7.10.2011

foto

medzera

Proti zníženiu počtu poslancov: 3. Kossuth Ľudovít (NEKA) 387 platných hlasov

foto

medzera

Proti zníženiu počtu poslancov: 4. Beke Zoltán (NEKA) 362 platných hlasov

foto

medzera

Za zníženie počtu poslancov: 5. Marko Peter, OKS 308 platných hlasov

foto

medzera

Neprítomný: 6. Focko František SMER 305 platných hlasov

foto

volebný obvod

Neprítomný: 1. Pavlík Dušan (NEKA) 665 platných hlasov

foto

medzera

Za zníženie počtu poslancov: 2. Kováč Karol, (NEKA) 554 platných hlasov

foto

medzera

Za zníženie počtu poslancov: 3. Kuhn Ivan OKS 498 platných hlasov

foto

medzera

Za zníženie počtu poslancov: 4. Kemény Dionýz,  (NEKA) 406 platných hlasov

foto

volebný obvod

Za zníženie počtu poslancov: 1. Ocelník Roman (NEKA) 800 platných hlasov

foto

medzera

Proti zníženiu počtu poslancov: 2. Cyril Motyka, MOST-HÍD 444 platných hlasov (6.9.2012 slľub poslanca)

foto 

* náhradník poslankyne Janky Mičudovej (NEKA - 571 platných hlasov), ktorá odstúpila, keďže zasadne na post vedúcej odboru školstva, mládeže, športu a zboru pre občianske záležitosti na Mestskom úrade v Rožňave

foto

medzera

Za zníženie počtu poslancov: 3. Kovács Radoslav,  (NEKA) 487 platných hlasov

foto

medzera

Za zníženie počtu poslancov: 4. Bischof Matúš,  OKS 484 platných hlasov

foto

medzera

Za zníženie počtu poslancov: 5. Burdiga Pavol MOST-HÍD 480 platných hlasov

foto

medzera

Proti zníženiu počtu poslancov: 6. Pollák Dušan (NEKA) 480 platných hlasov

foto

medzera

Neprítomný: 7. Džačár Peter (NEKA) 467 platných hlasov

foto

medzera

Ulice patriace do volebného obvodu č. 1:

Dovčíkova, Kozmonautov, Krásnohorská, Ružová, Slnečná, Vitéz kert, Banícka, Cintorínska, Hornocintorínska, Hrnčiarska, Jána Brocku, Jasná, Juraja Marikovszkého, Klobučnícka, Krátka, Kúpeľná, Majerská, Martina Kukučína, Podrákošská, Skalná, Splavná, Strmá, Útulná, Čučmianska dlhá, J. A. Komenského, Lesná, Čučmianska, Sama Czabána, Akademika Hronca, Alej Antona Kissa, Betliarska, Cyrila a Metoda, Janka Kráľa, Kósu-Schoppera, Kvetná, Lipová, Námestie 1. mája, Námestie baníkov, Pod Kalváriou, Šafárikova do č. 17 nepárne, do č. 22 párne, Špitálska, Tichá, Tlačiarenská, Záhradnícka, Zeleného stromu, Rožňavská Baňa, mestská časť Nadabula

Ulice patriace do volebného obvodu č. 2:

Mierová, Zlatá, Hviezdoslavova. Jarná, Letná, Vajanského, Strelnica, Štítnická, Železničná, Budovateľská, Chalupkova, Jozefa Mikulíka, Pionierov, Šípková, Ernesta Rótha, Malá, Šafárikova od č. 19 nepárne a od č. 50 párne do konca ulice

Ulice patriace do volebného obvodu č. 3:

Kolomana Tichyho, Košická, Páterová, Pavla Dobšinského, Rumunská, 29. augusta, 9. mája, Bočná, Garbiarska, Gemerská, Južná, Kasárenská, Laca Novomeského, Tehelná, Andreja Cházára, Jovická, M.R. Štefánika, Okružná, Východná, Zoltána Fábryho, Edelényska, Kyjevská , Zakarpatská

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.