Pedikúra - manikúra  minibager

Priložil som foto k môjmu podnetu reklamovať diery na cestách ...

deravé cesty Nadabula

K môjmu podnetu na nedávnom zasadnutí MZ v Rožňave som dnes zhotovil pár fotiek, ktoré som adresoval do rúk primátoar mesta:

...

Vážený pán primátor,

V prílohe ti zasielam zopár fotiek k môjmu podnetu z predošlích zasadnutí MZ na reklamácie nekvalitných prác po ukončenej  výstavby kanalizácie.

Fotky sú z k.ú. Nadabula, no zrejme treba práce prekontrolovať aj v iných častiach Mesta Rožňava.

Ako na fotkách vidno, firma si nedala záležať na spojoch starého a nového asfaltu a už teraz, po prvých dažďoch po pár týždňoch sú vymyté jamy. Po kvalitnej zime možno očakávať obrovské výtlky ohrozujúce zdravie a majetok občanov a preto je potrebné „tlačiť“ na firmu na urýchlené a hlavne kvalitné odstránenie závad.

Ďakujem za vybavenie môjho podnetu

Roman Ocelník

...

Roman Ocelník, poslanec MZ Rožňava Roman Ocelník, poslanec MZ Rožňava

deravé cesty Nadabula

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.