Pedikúra - manikúra  minibager

Rožňava zvyšuje dane a poplatky!

Rožňava a okolie - pohľad zhora

Na dnešnom zasadnutí MZ v Rožňave bol na propgame rokovania aj bod číslo 4. VZN mesta Rožňava o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava. Obsiahlu debatu ukončilo hlasovanie, ktorým poslanci MZ Rožňava schválili predložený materiál. 

Za

Proti  schváleniu VZN, teda proti zvýšeniu daní a poplatkov boli poslanci Ľudovít Kossuth (NEKA*) a ja - Roman Ocelník (NEKA*).

Zasadnutia sa nezúčastnili poslanec Dušan Pavlík a zo zdravotných dôvodov boli neprítomní poslanec Ondrej Bolaček (NEKA*) a Zoltán Beke (NEKA*). 

Platcov daní (občanov, podnikateľov...) sa hlavne dotkne zvýšenie sadzieb dani z nehnuteľností, navyše mestskej časti Nadabula a časti Rožňavy bane aj vyrovnanie na úroveň ostatnej Rožňavy, ktorí to pocítia o dosť výraznejšie. Priplatíme si tiež za odvoz komunálneho odpadu. Nezabrali ani moje argumenty, aby sa mesto začalo správať hospodárnejšie, nerobilo zbytočné neopodstatnené a pre občanov nevýhodné investície. Zdôraznil som možnosti šetrenia pri schaľovaní rozpočtu na rok 2012 a šetrení, no nepomohli moje argumenty. Po novom si teda priplatíme.

Samozrejme, VZN-ko čaká ešte na podpis primátora mesta. Uvidíme, ako sa zachová Vladislav Laciak a či voličom svojim podpisom odklepne "vianočný darček", no je viac než isté, že ich táto nádielka neminie.

Keď k tomu zarátame zvyšovanie cien energií - plyn, elektrina, nečaká nás ľahké obdobie.

                          Roman Ocelník, poslanec MZ Rožňava

*NEKA - nezávislý kandidát

Aktualizovali zoznam dlžníkov

 

Poslanci MZ Rožňava 2010-2014:


volebný obvod


 1. Bolaček Ondrej, Ing. (NEKA) 545 platných hlasov


foto


medzera


2. Ján Lach, Ing., MOST-HÍD 299 platných hlasov


foto


* náhradník poslanca Viktora Baláža (453 platných hlasov), ktorý sa vzdal mandátu 7.10.2011


* 17.10.2011 slľub poslanca


medzera


3. Kossuth Ľudovít (NEKA) 387 platných hlasov


foto


medzera


4. Beke Zoltán (NEKA) 362 platných hlasov


foto


medzera


5. Marko Peter, Ing. OKS 308 platných hlasov


foto


medzera


6. Focko František SMER 305 platných hlasov


foto


volebný obvod


1. Pavlík Dušan, Ing. (NEKA) 665 platných hlasov


foto


medzera


2. Kováč Karol, Dipl. Ing. (NEKA) 554 platných hlasov


foto


medzera


3. Kuhn Ivan, Bc. MA OKS 498 platných hlasov


foto


medzera


4. Kemény Dionýz, Mgr. (NEKA) 406 platných hlasov


foto


volebný obvod


1. Ocelník Roman (NEKA) 800 platných hlasov


foto


medzera


2. Mičudová Janka, PaedDr. (NEKA) 571 platných hlasov


foto


medzera


3. Kovács Radoslav, Mgr. (NEKA) 487 platných hlasov


foto


medzera


4. Bischof Matúš, Mgr. OKS 484 platných hlasov


foto


medzera


5. Burdiga Pavol MOST-HÍD 480 platných hlasov


foto


medzera


6. Pollák Dušan, Mgr. (NEKA) 480 platných hlasov


foto


medzera


7. Džačár Peter (NEKA) 467 platných hlasov


foto


medzera


Ulice patriace do volebného obvodu č. 1:


Dovčíkova, Kozmonautov, Krásnohorská, Ružová, Slnečná, Vitéz kert, Banícka, Cintorínska, Hornocintorínska, Hrnčiarska, Jána Brocku, Jasná, Juraja Marikovszkého, Klobučnícka, Krátka, Kúpeľná, Majerská, Martina Kukučína, Podrákošská, Skalná, Splavná, Strmá, Útulná, Čučmianska dlhá, J. A. Komenského, Lesná, Čučmianska, Sama Czabána, Akademika Hronca, Alej Antona Kissa, Betliarska, Cyrila a Metoda, Janka Kráľa, Kósu-Schoppera, Kvetná, Lipová, Námestie 1. mája, Námestie baníkov, Pod Kalváriou, Šafárikova do č. 17 nepárne, do č. 22 párne, Špitálska, Tichá, Tlačiarenská, Záhradnícka, Zeleného stromu, Rožňavská Baňa, mestská časť Nadabula


Ulice patriace do volebného obvodu č. 2:


Mierová, Zlatá, Hviezdoslavova. Jarná, Letná, Vajanského, Strelnica, Štítnická, Železničná, Budovateľská, Chalupkova, Jozefa Mikulíka, Pionierov, Šípková, Ernesta Rótha, Malá, Šafárikova od č. 19 nepárne a od č. 50 párne do konca ulice


Ulice patriace do volebného obvodu č. 3:


Kolomana Tichyho, Košická, Páterová, Pavla Dobšinského, Rumunská, 29. augusta, 9. mája, Bočná, Garbiarska, Gemerská, Južná, Kasárenská, Laca Novomeského, Tehelná, Andreja Cházára, Jovická, M.R. Štefánika, Okružná, Východná, Zoltána Fábryho, Edelényska, Kyjevská , Zakarpatská

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.