Rokovanie MZ RV - pozvánka

roznava

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

na deň 17. januára 2019 o 9.00 hodine
 do rokovacej miestnosti MZ

Program:

1.
 
Otvorenie
2.
 
3. 
4. 

Zástupca primátora – určenie úväzku (PDF, 81 kB)

5. 

Určenie počtu členov komisií a voľba členov komisií (PDF, 120 kB)

6. 

Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava – súhlas s odvolaním a menovaním členov dozornej rady (PDF, 175 kB)

7. 

Mestské lesy s.r.o. Rožňava – súhlas s odvolaním a menovaním členov dozornej rady (PDF, 174 kB)

8. 

Návrh na udelenie ceny mesta v roku 2019 (PDF, 4,1 MB)

9.
 
Podnety pre hlavnú kontrolórku
10. 

Otázky poslancov

11. 

Diskusia

12. Záver

Primátor:

Michal Domik Michal Domik

Volebný obvod číslo 1:

foto Ján Lach

foto Ivan Kuhn

foto Zoltán Beke

Miroslav_Demeny Miroslav Demény

Juraj Balázs Juraj Balázs

face Attila Kelecsényi

foto Dionýz Kemény

Michal Drengubiak Michal Drengubiak

face Ondrej Bolaček

Volebný obvod číslo 2:

Zoltan_Breuer Zoltán Breuer

foto Matúš Bischof

foto Karol Kováč

Ladislav_David Ladislav Dávid

eduard mihók Eduard Mihók

foto Pavol Burdiga

Filip Pollák Filip Pollák

Roman Ocelník Roman Ocelník

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Koho podporíte v druhom kole ... ?:

Minibager

vodoinštalatér

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA