Pedikúra - manikúra  minibager

Rozhodnuté ...

Hlavný kontrolór Mesta Rožňava - kandidáti 2015

Dnes sa zišli poslanci MZ Rožňava, aby si zvolili hlavného kontrolóra mesta na nasledovné obdobie šiestich rokov až do roku 2021. Rokovania sa nezúčastnili ospravedlnení kolegovia poslanci Kováč a Kuhn. Kandidátov sme mali štyroch:

Hlavný kontrolór Mesta Rožňava - kandidáti 2015 - JUDr. Katarína Balážová

JUDr. Katarína Balážová

     Hlavný kontrolór Mesta Rožňava - kandidáti 2015 - Ing. Zlatica Halková

     Ing. Zlatica Halková

          Hlavný kontrolór Mesta Rožňava - kandidáti 2015 - Ing. Valent Mokrý

          Ing. Valent Mokrý

               Hlavný kontrolór Mesta Rožňava - kandidáti 2015 - Ing. arch. Roman Škantár

               Ing. arch. Roman Škantár

V tajnom hlasovaní získala najviac, 9 hlasov "staronová" kontrolórka Balážová. Po jednom hlase sa ušlo aj kandidátom Mokrému a Škantárovi.

Každý z kandidátov mal určité kvality, no mňa najviac zaujal Valent Mokrý svojou doterajšou bohatou a dlhoročnou činnosťou v oblasti kontoly nielen vo verejnej, či štátnej správe. Tiež ma zaujalo aj množstvo odbornej spôsobilosti vrátane tej pre výkon vo verejnej správe a preto získal môj hlas. Jediný S vyplazeným jazykom.

Výsledok volieb ma vôbec neprekvapil a presne takýto výsledok som vopred očakával Žmurkajúci.

Ďalším bodom bolo určenie platu novozvolenej kontrolórke. V tomto bode navrhol poslanec Džačár zvýšenie zákonom stanovenej mzdy vo výške 1682 € mesačne o 5 percent, teda o sumu 84 € mesačne. Poslanci tento návrh schválili. proti som bol len ja, Roman Ocelník. Jednak aj zákonom stanovená hranica je podľa mňa dostatočne vysoká, no hlavne nie som úplne stotožnený s výsledkami jej práce. Napríklad sporné hlasovanie v bode "diskusia" na ustanovujúcom MZ 2014-2018, ktorému sa len prizerala a nezabránila mu, či niektoré iné výsledky kontrolných zistení.

Poslanci MZ Rožňava - volebné obdobie 2014-2018:

... Volebný obvod číslo 1 ...

1. Bc. Ivan Kuhn, MA, 645 hlasov, OKS

foto

2. Zoltán Beke, 574 hlasov, NEKA

foto

3. Ľudovít Kossuth, 498 hlasov, NEKA

foto

4. Ing. Ján Lach, 486 hlasov, MOST-HID

foto

5. Ing. Juraj Balázs, 451 hlasov, NEKA

Ing. Juraj Balázs

6. Mgr. Milan Capák, 447 hlasov, KSS

Milan Capák

7. Mgr. Dionýz Kemény, 417 hlasov, TIP

foto

... Volebný obvod číslo 2 ...

1. Pavol Burdiga, 732 hlasov, MOST-HID, SMER-SD, SMK, SIEŤ

foto

Keďže Burdiga vyhral voľby na primátora, jeho poslanecký mandát zaujme prvý náhradník:

Mgr. Eduard Mihók, 469 hlasov, NOVA

eduard mihók

2. Ing. Karol Kováč, 605 hlasov, NEKA

foto

3. Roman Ocelník, 601 hlasov, NEKA

foto

4. Mgr. Árpád Laco, 485 hlasov, SMK

foto

5. Mgr. Matúš Bischof, 482 hlasov, OKS

foto

6. Peter Džačár, 476 hlasov, NEKA

foto

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.