U nás nemožné a Mestu Rožňava udelená 8-milónová pokuta!

parking

O požiadavke niektorých obyvateľov Rožňavy o možnosti dobrovoľného platenia vyhradeného parkovacieho miesta pri bytovkách a obydliach som už písal, ba ako poslanec MZ podotkol a navrhol aj na MZ. Avšak táto požiadavka sa nestretla s pozitívnou odozvou. ... nebude to transparentné, zákon to neumožňuje, nedá sa ... To boli reakcie. Podľa mňa, hlavný dôvod, prečo to v Rožňave nie je, môže byť "nechce sa". Nedávno sme priniesli postreh z Brezna - klik TU - kde to majú a funguje to. Teraz prinášame pár fotiek Liptovského Hrádku, Belenská a Štúrova ulica - tam to tiež funguje. Tento systém by rozhodne bol ústretovým krokom a svojou časťou aj príjmom skromnej ba priam úbohej mestskej kasy.

Keď už spomíname mestskú kasu, a transparentnosť ..., 18.2.2011 vyrúbil Úrad pre verejné obstarávanie Mestu Rožňava pokutu vo výške 266 829,73 € (8 038 512,40 Sk!) za nedodržanie zákonného postupu verejného obstarávania pri zákazke nájomných bytov 3x30 bytových jednotiek Družba V-VII. O tejto pokute primátor ani nikto iný poslancov neinformoval, zrejme väčšina z nás sa to dozvedela len tento piatok (17.6.2011) pri obdržaní materiálov - pozvánka na MZ na pondelok, 20.6.2011 o 16,00 hod. Program bude stručný:

1. Otvorenie

2. Informatívna správa o rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie o uložení pokuty pre mesto Rožňava a Zmluva o poskytnutí právnych služieb

Príloha: Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie

Príloha: Zmluva o poskytnutí právnych služieb

3. Záver

Natíska sa otázka, skôr rečnícka Tongue out,  prečo mesto potrebuje služby externého právnika JUDr. Jána Čarnogurského, ak má svojich právnikov? Opakujem, je to rečnícka otázka (básnik si sám odpovedá).

V tomto nehoráznom prešlape alebo cielenom zámere však nemožno ostať len v rovine "Mesto Rožňava", je potrebné označiť konkrétnu osobu, ktorá tento stav spôsobila a vyvodiť okamžitú osobnú zodpovednosť!

Viac o tejto milónovej pokute sa dočíteta aj - klik TU

Verím, že väčšina občanov nezostane tejto téme ľahostajná a pondelkového rokovania MZ sa osobne zúčastní.

Roman Ocelník, poslanec MZ Rožňava foto

Foto parkovanie LH: Rado Kseňák

parking

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.