Pedikúra - manikúra  minibager

V Rožňave bude nový cyklochodník

a

...

TLAČOVÁ SPRÁVA
KOŠICE, 11. apríla 2022 – Na pôvodnom chodníku pre peších, ktorý sa nachádza na najväčšom rožňavskom sídlisku Juh a lemuje ulicu Jána Pavla II., sa vybuduje nový cyklochodník. Celková dĺžka zrekonštruovaného úseku bude 1,47 km s plochou viac ako 51 árov. Obnova bude stáť viac ako 329-tisíc EUR bez DPH a ukončí sa najneskôr v októbri. Rekonštrukciu cyklochodníka zrealizuje pre mesto Rožňava spoločnosť EUROVIA SK.
Stavebné práce budú pozostávať z odfrézovania pôvodnej poškodenej asfaltobetónovej vrstvy a vybúrania podkladových vrstiev, následne sa vybuduje celá konštrukcia a položí sa nový povrch. Na novom cyklochodníku sa zrealizuje zvislé a vodorovné dopravné značenie. Na trase sa budú nachádzať dve odpočívadlá pre chodcov a cyklistov s plochou 14 m². Každé z nich bude vybavené stojanom na bicykle, odpadkovým košom a lavičkou. Na začiatku aj konci cyklochodníka a tiež na všetkých križovatkách v trase sa vybudujú bezbariérové prechody.
„Pôvodná šírka chodníka 3,5 m zostáva nezmenená, zmení sa však usporiadanie užívateľov. Časť vyhradená pre cyklistov bude mať červenú farbu a šírku 2 m – 1 m pre každý cyklistický pruh. Chodci budú môcť využívať chodník so šírkou 1,5 m. Varovný pás vytvorený na chodníku pre chodcov bude široký 0,2 m a signálny pás rovnako 0,2 m. Z vonkajších strán chodníka sa osadia nové záhradné obrubníky. Cieľom obnovy cyklistického chodníka, ktorý slúži nielen na rekreačné účely, ale aj ako rýchla spojka do práce, je zvýšenie komfortu pre cyklistov či peších,“ informuje Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.
Chodník pre cyklistov začína na ulici Jána Pavla II. pri križovatke s Jovickou ulicou, pokračuje smerom na juh, kde míňa križovatku s Kyjevskou ulicou a pokračuje cez križovatku s ulicou Zakarpatská. Na tomto mieste prechádza cez štvorprúdovú komunikáciu na druhú stranu ulice Jána Pavla II. Trasa chodníka ďalej vedie cez križovatku s ulicou Kasárenská a neskôr Gemerská. Končí pri križovatke ulice Jána Pavla II., kde sa napája na Šafárikovu ulicu. Tá smeruje do centra mesta a do priemyselnej časti.

...

a

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.