Verejné zasadnutie komisie Športu ... občania sú vítaní

Mestský úrad Rožňava

...

Komisia športu MZ v Rožňave


 

O z n á m e n i e  o zasadnutí

 

„Komisie športu MZ v Rožňave“

 

10. 9. 2019  o 14:30 hod.

v zasadačke na II. poschodí

 

Program:

 

bod
PROGRAM
predkladateľ
 Otvorenie 
1.
Plnenie uznesení
Ladislav Dávid
2.Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – návrh na zmenu a doplnenieJUDr. Judita Jakobejová
3.Zriadenie komisie pre rómsku komunitu pri MZ v Rožňave – návrhJUDr. Judita Jakobejová
4.Rokovací poriadok MZ – návrh na zmenu (poslanecký návrh)JUDr. Judita Jakobejová
5.Výročná správa a konsolidačná výročná správa mesta za rok 2018Ing. Erika Leskovjanská
6.Rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie – MsD Actores – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.6.2019Helena Molnárová
7.Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2019Helena Molnárová
8.
Všeobecne záväzné nariadenie o vylepovaní plagátov na území mesta
Rožňava – poslanecký návrh

JUDr. J. Jakobejová

Mgr. M. Drengubiak

9 .Rôzne 
 
Záver
 
pdf iconMateriál komisie športu
(PDF, 16, 5 MB

 

 
Ladislav Dávid, v.r.
predseda komisie

...

Komisia športu

Predseda :
Ladislav Dávid

Podpredseda :
Ing. Filip Pollák

Členovia :
Ing. Bc. Andrej Ružík
Ing. Oskar Lőrincz
Ing. Michal Bagačka
Ing. Martina Molnárová
Nora Angyalová

 

Tajomník :
Erika Švedová

...

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

V Rožňave plánujú postaviť predajňu MERCURY MARKET:

Minibager

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT