Verejné zasadnutie komisie Športu ... občania sú vítaní

Mestský úrad Rožňava

...

Komisia športu MZ v Rožňave


 

O z n á m e n i e  o zasadnutí

 

„Komisie športu MZ v Rožňave“

 

12. 3. 2019  o 14:30 hod.

 v zasadačke MsÚ (2. poschodie)

 

Program:

 

bod
PROGRAM
predkladateľ
 
Otvorenie
 
1.

Návrh na odkúpenie ohradenia hracej plochy – cenová ponuka

JUDr. Erika Mihaliková
2.Návrh rozpočtu mesta Rožňava na roky 2019 - 2021Ing. Klára Leskovjanská
3.
Návrh na prehodnotenie „Zásad participatívneho rozpočtu v meste Rožňava“ a „Štatút participatívneho rozpočtu mesta Rožňava“ -  návrh hlavného koordinátora a členov do výkonného výboru
Ing. Klára Leskovjanská
4.Štatút mesta Rožňava - návrhMgr. Juraj Halyák
5.Svetový deň stolného tenisu – participácia mesta na podujatíLadislav Dávid
6.Návrh na tvorbu Koncepcie športu mesta RožňavaLadislav Dávid
7.Plnenie uzneseníLadislav Dávid
8.Rôzne 
 
Záver
 

 

 
Ladislav Dávid, v.r.
predseda komisie

...

Komisia športu

Predseda :
Ladislav Dávid

Podpredseda :
Ing. Filip Pollák

Členovia :
Ing. Bc. Andrej Ružík
Ing. Oskar Lőrincz
Ing. Michal Bagačka
Ing. Martina Molnárová
Nora Angyalová

 

Tajomník :
Erika Švedová

...

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ktorý obdchoďák v RV je pre Vás obľúbený?:

Minibager

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA