Verejné zasadnutie komisie Sociálnej ... občania sú vítaní

Mestský úrad Rožňava

...

OZNÁMENIE

 

 


o zasadnutí "Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej MZ" v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa:

 

11. 2. 2019 (pondelok) o 15:30 hod.

 v zasadačke  MsÚ na II. poschodí

 

P r o g r a m :

bod
Program
predkladateľ
 
Otvorenie
 
 
1.
Predstavenie, oboznámenie sa s prácou komisie
Mgr. Dionýz Kemény
2.
Prestupné bývanie, komunitné centrá – predstavenie operačného programu na zlepšenie podmienok bývania obyvateľov MRK
EUFC spoločnosť Videokonferencia o 16.00 h
3.
Návrh na schválenie dodatku č. 2 k Internej smernici – Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava
Ing. Klára Leskovjanská
4.
Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – návrh na doplnenie
JUDr. Judita Jakobejová
5.
Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Rožňave – návrh na zmenu a doplnenie
JUDr. Judita Jakobejová
6.
Štatút mesta Rožňava – návrh
Mgr. Juraj Halyák
7.
Bytová agenda
- žrebovanie poradia v poradovníku na 1 izbový byt
- informácia v zmysle VZN
Mgr. Ľudmila Černická
8.
Rôzne
 
9.Diskusia 
 
Záver
 

 

...

Rokovanie komisie je verejné. Občania mesta a iné osoby sa môžu zúčastniť na rokovaní komisie. Výnimkou účasti občanov sú prípady, kedy si to vyžaduje Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová

Predseda :
Mgr. Dionýz Kemény
 
Podpredseda :
Zoltán Beke

Členovia :
Mgr. Erika Ocelníková, MSc.
Mgr. Zsolt Buza
Ing. Jozef Kováč
Mgr. Monika Šeďová
Marek Krajňák
Mgr. Andrej Vaško
 
 
Tajomník :
Mgr. Ľudmila Černická

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Klub športovej kynológie - Rožňava

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Aké máte skúsenosti s Úradom práce v Rožňave:

Minibager

vodoinštalatér

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA