Verejné zasadnutie komisie Sociálnej ... občania sú vítaní

Mestský úrad Rožňava

...

K o m i s i a  sociálna, zdravotná a bytová MZ v Rožňave


V Rožňave, dňa 6.3.2019

 

OZNÁMENIE

 

 


o zasadnutí "Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej MZ" v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa:

 

11. 3. 2019 (pondelok) o 15:30 hod.

 v zasadačke  MsÚ na II. poschodí

 

P r o g r a m :

bod
Program
predkladateľ
 
Otvorenie
Mgr. Dionýz Kemény
 
1.
Návrh rozpočtu mesta na r. 2019-2021
Ing. Klára Leskovjanská
2.
Štatút mesta Rožňava
Mgr. Juraj Halyák
3.
Zdravé regióny – predstavenie projektu a činnosti asistenta osvety zdravia
Bc. Jana Tolnaiová
koordinátorka
4.
Prestavenie ďalších činnosti mesta v sociálnej oblasti:
Terénna sociálna práca v meste
Komunitné centrum
Denné centrum
Terénni sociálni pracovníci
 
Pracovníci KC
 
Zamestnanec
denného centra
5.
Plnenie uznesení zo dňa 11.2.2019
Mgr. Ľudmila Černická
6.
Bytová agenda
- informácia v zmysle VZN
Mgr. Ľudmila Černická
7.
Rôzne
 
8.Diskusia 
 
Záver
 

 

Mgr. Dionýz Kemény v.r.
predseda komisie

...

Rokovanie komisie je verejné. Občania mesta a iné osoby sa môžu zúčastniť na rokovaní komisie. Výnimkou účasti občanov sú prípady, kedy si to vyžaduje Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová

Predseda :
Mgr. Dionýz Kemény
 
Podpredseda :
Zoltán Beke

Členovia :
Mgr. Erika Ocelníková, MSc.
Mgr. Zsolt Buza
Ing. Jozef Kováč
Mgr. Monika Šeďová
Marek Krajňák
Mgr. Andrej Vaško
 
 
Tajomník :
Mgr. Ľudmila Černická

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ktorý obdchoďák v RV je pre Vás obľúbený?:

Minibager

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA