Pedikúra - manikúra  minibager

Výsledky volieb VÚC KE 2017 RV podľa okrskov

komunálne voľby

...

Okrsok : 001
Miestnosť: Reformovaná cirkevná škola, Ul. Kozmonautov č. 2
voliči s trvalým pobytom na ulici: Dovčíkova, Kozmonautov, Krásnohorská, Ružová, Sama Tomášika, Slnečná, Vitéz kert,

...

...

Okrsok : 002
Miestnosť: Základná škola Ul. J. Á. Komenského č. 5
voliči s trvalým pobytom na ulici: Banícka, Cintorínska, Hornocintorínska, Hrnčiarska, Huta, Jána Brocku, Jasná, Juraja Marikovszkého, Klobučnícka, Krátka, Kúpeľná, Majerská, Martina Kukučína, Podrákošská, Skalná, Splavná, Strmá, Útulná,

...

...

Okrsok : 003
Miestnosť : Základná škola, Ul. J. Á. Komenského č. 5
voliči s trvalým pobytom na ulici: Čučmianska dlhá, J.A. Komenského, Lesná,

...

...

Okrsok : 004
Miestnosť: Základná škola, Ul. J. Á. Komenského č. 5
voliči s trvalým pobytom na ulici: Čučmianska, Sama Czabána

...

...

Okrsok : 005
Miestnosť : Sobášna sieň, Ul. akademika Hronca 9
voliči s trvalým pobytom na ulici: Akademika Hronca, Alej Antona Kissa, Betliarska, Cyrila a Metoda, Janka Kráľa, Kósu–Schoppera, Kvetná, Lipová, Námestie 1. mája, Námestie baníkov, Normová, Pod Kalváriou, Šafárikova od č. 1 do č. 15 nepárne a od č. 2 do č. 22 párne, Špitálska, Tichá, Tlačiarenská, Záhradnícka, Zeleného stromu,

...

...

Okrsok : 006
Miestnosť: Základná škola, Zlatá ul. č. 2
voliči s trvalým pobytom na ulici: Mierová, Zlatá,

...

...

Okrsok : 007
Miestnosť : Základná škola, Zlatá ul. č. 2
voliči s trvalým pobytom na ulici: Hviezdoslavova, Jarná, Letná, Strelnica, Štítnická, Vajanského, Železničná

...

...

Okrsok : 008
Miestnosť : Základná škola, Ul. pionierov č. 1
voliči s trvalým pobytom na ulici: Budovateľská, Chalupkova, Jozefa Mikulíka, Pionierov, Šípková,

...

...

Okrsok : 009
Miestnosť: Mestský úrad, Šafárikova ul. č. 29
voliči s trvalým pobytom na ulici: Malá, Šafárikova od č. 17 nepárne a od č. 50 párne až do konca ulice, občania s trvalým pobytom „mesto Rožňava“

...

...

Okrsok : 010
Miestnosť : Základná škola, Ul. pionierov č. 1
voliči s trvalým pobytom na ulici: Kolomana Tichyho, Košická, Páterová, Pavla Dobšinského, Rumunská

...

...

Okrsok : 011
Miestnosť : Základná škola , Ul. pionierov č. 1
voliči s trvalým pobytom na ulici: 29. augusta, 9. mája, Alej Jána Pavla II., Bočná, Ernesta Rótha, Františky Andrássyovej, Garbiarska, Gemerská, Južná, Kasárenská, Laca Novomeského, Tehelná,

...

...

Okrsok : 012
Miestnosť : DOS – malometrážne byty, Jovická č. 66
voliči s trvalým pobytom na ulici: Andreja Cházára, Jovická, M.R. Štefánika, Okružná, Východná, Zoltána Fábryho

...

...

Okrsok : 013
Miestnosť : Podnikateľský inkubátor, Zakarpatská č. 19
voliči s trvalým pobytom na ulici: Kyjevská (okrem č. 1, 3, 5, 7 ),

...

...

Okrsok : 014
Miestnosť : Podnikateľský inkubátor, Zakarpatská č. 19
voliči s trvalým pobytom na ulici: Edelényska č. 1 – 16 a č. 46 – 56, Dúhová,

...

...

Okrsok : 015
Miestnosť : Základná škola, Zakarpatská č. 24
voliči s trvalým pobytom na ulici: Zakarpatská

...

...

Okrsok : 016
Miestnosť : Základná škola, Zakarpatská č. 24
voliči s trvalým pobytom na ulici: Edelényska č. 18 – 44 párne a č. 29 – 31 nepárne, Kyjevská 1, 3, 5, 7,

...

...

Okrsok : 017
Miestnosť : Bývalý závodný klub ŽB, Rožňavská Baňa č. 166
voliči s trvalým pobytom: v časti mesta Rožňavská Baňa,

...

...

Okrsok: 018
Miestnosť: Klub dôchodcov, Nadabula č. 176
voliči s trvalým pobytom: v mestskej časti Nadabula

...

...

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.