Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v decembri 2017

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

...

Zamestnanosť  

decembri 2017 v porovnaní s decembrom 2016 vzrástla zamestnanosť v predaji a oprave motorových vozidiel o 6,2 %,  činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,6 %, doprave a skladovaní o 4,4 %, priemysle o 4,1 %, stavebníctve a ubytovaní zhodne o 3,6 %, maloobchode a informačných, komunikačných činnostiach zhodne o 2,6 %, veľkoobchode o 2 % a vo vybraných trhových službách o 0,5 %.

V priemere za rok 2017 v porovnaní s rokom 2016 vzrástla zamestnanosť v predaji a oprave motorových vozidiel o 8,1 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,7 %, ubytovaní o 6,5 %, doprave a skladovaní o 3,7 %, informačných a komunikačných činnostiach o 3,6 %, priemysle o 3,2 %, maloobchode o 3,1 %, stavebníctve o 2,5 %, veľkoobchode o 2,4 % a vo vybraných trhových službách o 1,8 %.

Priemerná mesačná mzda  

Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila v decembri 2017 oproti decembru 2016 v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10,3 % (dosiahla 448 eur), maloobchode o 6,5 % (718 eur), doprave a skladovaní o 4,3 % (999 eur), vybraných trhových službách o 2,7 % (992 eur), priemysle o 1,4 % (1 096 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 1,3 % (1 129 eur), veľkoobchode o 0,8 % (1 012 eur), stavebníctve o 0,4 % (703 eur). Klesla v informačných a komunikačných činnostiach o 4,6 % (1 794 eur) a v ubytovaní o 1,4 % (717 eur).

Priemerná reálna mesačná mzda v decembri 2017 medziročne vzrástla v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,4 %, maloobchode o 4,6 %, doprave a skladovaní o 2,4 %, vybraných trhových službách o 0,8 %. Nižšia bola v informačných a komunikačných činnostiach o 6,4 %, ubytovaní o 3,3 %, stavebníctve o 1,5 %, veľkoobchode o 1,1 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 0,6 % a v priemysle o 0,5 %.

roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 sa mzda zvýšila v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9,4 % (dosiahla 432 eur), doprave a skladovaní o 7 % (916 eur), maloobchode o 6,6 % (677 eur), priemysle o 4,5 % (1 043 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 4,2 % (982 eur), veľkoobchode o 4 % (914 eur), vybraných trhových službách o 3,9 % (903 eur), stavebníctve o 2,9 % (670 eur) a v ubytovaní o 0,7 % (678 eur). Znížila sa len v informačných a komunikačných činnostiach o 3,3 % (1 689 eur).

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,1 %, doprave a skladovaní o 5,6 %, maloobchode o 5,3 %,  priemysle o 3,2 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,9 %, veľkoobchode o 2,7 %, vybraných trhových službách o 2,6 % a v stavebníctve o 1,6 %. Klesla v informačných a komunikačných činnostiach o 4,5 % a v ubytovaní o 0,6 %.

...

susr

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

Gemerský magazín

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Klub športovej kynológie - Rožňava

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za predčasné parlamentné voľby?:

Minibager

Miesto pre Vašu reklamu

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA