Je tomu 10 rokov ...

Dni mesta Rožňava - ocenenia

5.2.2011 sme Vám priniesli tento report:

Cenu mesta Rožňava v roku 2011 získali:

PhDr. Kliment Mitura (za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti medailérstva, ktorými opakovane reprezentuje aj mesto, a to nielen doma, ale aj v zahraničí)

PhDr. Kliment Mitura

p. Miroslav Hujdič (za vynikajúcu reprezentáciu mesta v oblasti výtvarného umenia na domácej a medzinárodnej úrovni).

Miroslav Hujdič

Cenu primátora mesta získali:

Mgr. Jozef Csobádi (za uchovávanie histórie Rožňavy a jej prezentácii doma a v zahraničí)

Mgr. Jozef Csobády

Mgr. Alexander Tóth (za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu)

Mgr. Alexander Tóth

p. Katarína Horváthová (za dlhoročnú obetavú prácu v prospech generácií tretieho veku)

Katarína Horváthová

Mgr. art. Tatiana Masníkova (za významnú reprezentáciu mesta Rožňava v oblasti divadelného umenia doma i v zahraničí)

Mgr. art. Tatiana Masníková

p. Mária Burdigová (za dlhoročnú obetavú prácu v rezorte zdravotníctva – na úseku biochémie)

Mária Burdigová

RNDr. Ondrej Hronec (za dlhoročnú pedagogicko-výchovnú činnosť so stredoškolskou mládežou v škole i mimo nej).

RNDr. Ondrej Hronec

Čestný občan mesta:

Tohto roku sa ním stane lekár MUDr. Jozef Vitkovský, ktorý bude ocenený za neobvyklú reprezentáciu mesta dosahovaním vynikajúcich medicínskych výsledkov na ortopedickom oddelení Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave.

MUDr. Jozef Vitkovský

Ďalšie foto:

Dni mesta Rožňava, ocenenia

Dni mesta Rožňava, ocenenia

Dni mesta Rožňava, ocenenia

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

JF spol s. r. o.

Prekladatelske sluzby

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT