Pedikúra - manikúra  minibager

Ing. Juraj Balázs - kandidát na poslanca MZ Rožňava ... aktualizácia ...

Juraj Balázs

...

Pre zväčšenie klik na obrázok:

Juraj Balázs

...

Poslanec Mestského zastupiteľstva ….

 

   .... poslanec mestského zastupiteľstva ....

 ...ako môže svojou prácou prispieť  k zlepšeniu života v meste ...  ?

   Je jedným z trinástich respektíve bude po novom jeden zo sedemnástich poslancov , ktorý skutočne rozhodujú a dávajú návrhy na MZ raz za 2 mesiace na zasadnutí MZ ….

    Počas rokovaní mestského zastupiteľstva môže k daným témam navrhovať riešenia a môže podávať pozmeňujúce návrhy – prípadne apelovať na riešenie problémov . Všetko v ďalšej postupnosti je na zamestnancoch a vedení Mestského úradu .

    Okrem pôsobenia poslanca v poslaneckej lavici má poslanec povinnosti v rámci mestských organizácií a podnikov …

Pôsobil som ako :

     Predseda finančnej komisie  – kde som  svojim pôsobením prispieval k rozhodovaniu a    rozpracovaniu podkladov pre rozhodovanie mestského zastupiteľstva ( všetci vieme , že komisie majú odporúčací charakter … ) .

     Predseda dozornej komisie   Technických služieb mesta Rožňava – iste nikto nepoprie krajšie , udržiavanejšie a čistejšie mesto v posledných rokoch . Za posledné roky došlo k významným zmenám  - napr. výmena na poste riaditeľa , alebo  nákup nových strojno-technických zariadení ,  aby si množstvo činností , ktoré si mesto donedávna objednávalo od  externých firiem  – vykonávalo vo vlastnej réžii  . Za toto všetko môžeme poďakovať všetkým zamestnancom technických služieb, jeho vedeniu a vedeniu mesta Rožňava ...

     Člen dozornej rady  Mestského televízneho štúdia  - štúdio obnovilo časť svojej techniky a začalo vysielať terestriálne  - tým sa rozšírilo množstvo potencionálnych  divákov  a taktiež množstvo potenciálnych inzerentov ... atď .

Najpálčivejšie témy súčasného  života v meste :

     Komunálny odpad – často je táto téma predmetom rozsiahlych debát  avšak bez  toho , aby sme vedeli o užších podrobnostiach ...  Je to jeden obrovský problém – hlavne finančný  - a keď ho nebudeme riešiť bude ešte väčší s väčším dopadom aj na obyvateľov mesta ...

A teraz skutočnosť :

K uvedenej téme treba vedieť, že sme sa touto témou zaoberali a hľadali sa spôsoby na zníženie nákladov resp. vypovedania zmluvy s dodávateľskou  spoločnosťou .  Avšak záverom  bolo, že by mesto na penáloch a pokutách  zaplatilo omnoho viac ako by bola úspora na znížení nákladov . Tu sa treba pozrieť na to kto a ako podpísal 31. decembra  1999  zmluvu  s takýmito podmienkami a na takú dlhú dobu – t.j. 20 rokov . Zmluva končí v roku 2021 a dovtedy môžeme len sľubovať, ale s najväčšou pravdepodobnosťou dovtedy zmena  asi nebude .

Môžeme si sľúbiť , že začneme čoskoro pracovať na problematike odpadov v meste – ako ďalej po skončení zmluvy ! ???   Viackrát som upozorňoval na riešenie priestorov na smetné koše na našich sídliskách  a to najlepšie podzemné  , alebo aspoň uniformované  ( v meste jednotné ) „stánky“  pre naše smetné koše .

 

ŠPORT  - všetci ho v každom veku potrebujeme – akurát v inej forme a frekvencii …

Je všade známe , že peňazí nikde a nikdy nie je dosť a toto platí aj pre rožňavský šport .

Keď počúvame porovnávanie Rožňavy  s inými mestami – je dôležité vedieť že spomínaných 60.000 Eur sú len priame dotácie pre kluby  formou priamych finančných prostriedkov  a je nesprávne keď niektorí kandidáti  používajú toto číslo ako komplexné financie do rožňavského športu ! Okrem uvedených prostriedkov sa financuje údržba športovísk, trénerov, prenájom pozemkov , údržba ihrísk cez technické služby  mesta , atď. …  Viete aj toto sú spoločné peniaze a tým pádom, že sme do rožňavského futbalu  nasmerovali  najviac prostriedkov – bolo myslím oprávnené , že MZ  požadovalo kontrolu nad čerpaním mestských  prostriedkov ...  . Bol som mestom poverený kontrolou čerpania  uvedených prostriedkov a prečo som nepodpísal dokument , ktorý hovoril o tom, že „som za zúčastnil zasadnutia dozornej rady MFK  a že som odkontroloval  bločky resp. čerpanie mestských prostriedkov“   ??? – lebo ma o zasadnutí nikto neinformoval a žiadne doklady ohľadne čerpania mi predložené neboli – mrzí ma to , že ako poslanec, ktorý chce podporovať šport a  v tejto situácii zastupoval obyvateľov mesta a taktiež všetkých priaznivcov športu a futbalu som nestál  ani za to, aby mi boli  predložené  potrebné doklady  ....  . 

    Tak ako sa počas aj môjho pôsobenia navyšovali prostriedky do športu – tak by som v tom rád naďalej pokračoval avšak ako som na začiatku písal nezabudnime na športoviská pre všetkých …

Klzisko – máme ho roky neopláštené a ešte k tomu v havarijnom stave  - určite si bude vyžadovať rekonštrukciu, resp. riešenie opláštenia , alebo nový štadión  .... ako ho budeme financovať:  úver , PPP projekt ? – na toto bude treba zodpovedný team poslancov .... 

Kúpalisko  -  určite bude musieť mesto v blízkej budúcnosti pristúpiť k rekonštrukcii ...  presadzoval by som smerovanie kúpaliska  pre využitie rodinami s deťmi  - v časti 4m bazéna vyhrievame 2/3 celkového objemu  a skokanský  mostík je využívaný cca 30 min denne na skákanie - čo keby sa využilo na výstavbu toboganov  ???

 

    

    Je ešte mnoho otázok v meste o ktorých by som sa rád podelil resp. poradil , ale asi by to ďalej kvôli rozsahu už nikto nečítal J ...

 

    Myslím si , že do mestského zastupiteľstva potrebujeme tím obyvateľov nášho mesta,  ktorí majú názor – vedia ho presadiť a bude to v prospech všetkých  obyvateľov mesta z dlhodobého hľadiska .

 

Juraj  Balázs

 

Kandidát č.2  za poslanca MZ v Rožňave

Volebný obvod č.1   

...

Takto som sa k Vám prihovoril v roku 2014 - pre zväčšenie klik na leták:

Juraj Balázs

A takto hodnotím svoju prácu poslanca - pre zväčšenie klik na text:

Juraj Balázs

Juraj Balázs

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.