Pedikúra - manikúra  minibager

Roman Ocelník

.....

Tu na tomto mieste sa dozviete množstvo informácií z chodu mesta ...

  Roman Ocelník

- poslanec MZ Rožňava 2010-2014 a 2014-2018 a 208-2022

- poverený vykonávaním sobášnych aktov - klik TU.

- predseda Komisie pre ochranu verejného poriadku

- člen Dozornej rady Mestské lesy RV

   Roman Ocelník, poslanec MZ Rožňava

... Volebné obdobie 2018-2022: ...

Rozpis termínov sobášov na rok 2022 - klik TU.

Nepodporil som zvyšovanie daní a poplatku za odpad, poslanci to aj tak odhlasovali - klik TU.

Podali sme poslanecký návrh na udelenie Ceny mesta In meroriam pre dobrovoľníčky, ktoré tragicky zahynuli pri záchrane opustených psíkov - klik TU. - môj návrh bol prijatý

Nepodporil som 100% zvýšenie poplatku za hrobové miesto - klik TU.

28.3.2019 ... Poslanci odhlasovali úver niečo vo výške 1,5 milóna EUR. Proti sme boli traja Balázs, Ocelník a Burdiga - klik TU.

Zloženie MZ poslanci a primátor - klik TU.

... Volebné obdobie 2014-2018: ...

Rozpis termínov sobášov na rok 2018 - klik TU.

Moje majetkové priznanie za rok 2016 - klik TU.

Poslanci zvýšili počet poslancov, moje "PROTI" nepomohlo - klik TU.

Ak Mesto RV neopraví výtlky na Budovateľskej 39, urobím to sám na vlastné náklady - klik TU.

Transparenté dotácie pre šport a kultúru - klik TU.

Odmeny poslancov za rok 2016 - klik TU.

Odmeny poslancov za rok 2015 - klik TU.

25.2.2016 - zrekonštruujeme 6,5 kilometra chodníkov - klik TU.

okt. 2015 - dokončovacie práce južnej časti Námestia baníkov - klik TU.

2015 - Bočná ulica získala asfaltový povrch - klik TU.

sept. 2015 - podarilo sa, po rokoch je na Železničnj ulici nová komunikácia - klik TU.

30.4.2015 - Moja snaha pomôcť mladým športovcom z Enduro klubu nanašla podporu u poslancov - klik TU.

30.4.2015 - nepodporil som zvýšenie platu primátora - klik TU.

26.3.2015 Voľba hlavného kontrolóra a určenie platu - klik TU.

Ako sobášiaci som 18.12.2014 prvý krát sobášil - klik TU.

Primátorovi poslanci zvýšili plat o 417€ na celkovú výšku 2602€ - ja som hlasoval proti ... kto ako hlasoval - klik TU.

Výskedky volieb poslancov KV 2014 podľa jendotlivých okrskov - klik TU.

Výskedky volieb primátora KV 2014 podľa jendotlivých okrskov - klik TU.

Výsledky volieb poslanci a náhradníci - klik TU.

Výsledky volieb primátora - klik TU.

... Volebné obdobie 2010-2014: ...


- Mesto Rožňava pod vedením Pavla Burdigu nakúpilo pre zamestnancov a poslancov nepotrebné tablety za tisíce - klik TU. Zákon porušený možno nebol, no morálny proces je na zamyslenie.

- odmeny poslancov za rok 2014 - klik TU.

- 11.7.2014 - Podal som poslanecký návrh oprava - Rožňava Baňa - klik TU.

- 11.7.2014 - Podal som poslanecký návrh oprava Železničnej ulice - klik TU.

- 3.6.2014 - Podal som poslanecký návrh oprava cesty ku "Sanatóriu" - klik TU.

- 3.6.2014 - Podal som poslanecký návrh na vytvorenie parkovacej plochy pre motorkárov - klik TU.

- 3.6.2014 - Podal som poslanecký návrh č.1 jún 2014 - Papiereň - klik TU.

- 24.4.2014 - poslanci odhlasovali zrušenie škôlky na Podrákoši, moje hlasovanie proti nepomohlo - klik TU.

- 24.4.2014 - poslanci zvýšili plat primátorovi o 515 eur, moje hlasovanie proti nepomohlo - klik TU.

- 3.5.2014 som podal poslanecký návrh na 50%-tné zníženie poslaneckých odmien a odmien v komisiách - klik TU.

- Odmeny poslancov za roky 2011, 2012, 2013, 2014 - klik TU.

- 24.3.2014 - poslanci rozpredávajú majetky mesta - ja som bol proti, no nezavážilo to - odpredaj parkoviska pri VÚB - klik TU.

-17.3.2014 - Ohľadom bezpečnosti chodcov som podal zopár návrhov - klik TU.

- Efektívne využitie megaboardu - môj poslanecký návrh - klik TU.

- Môj návrh sa stretol s pochopením a zarastená plocha za kúpaliskom sa vyčistila - klik TU.

- Odstrániť nebezpečie - môj poslanecký návrh - klik TU.

- Požiadal som, aby mesto reklamovalo nekvalitné práce - diery na cestách - po výstavbe kanalizácie - klik TU.

- 3.9.2013 - podal som podnet na ozrejmenie situácie ohľadom čiernych stavieb - klik TU.

- 3.9.2013 - som podal návrh poslanca na znovuvyrtvorenie parkovných plôch po okrajoch severnej časti Námestia baníkov - klik TU.

- 3.9.2013 - som podal návrh na odtránenie bariér a sprejazdnenie komunikácie na Ul. zeleného stromu - klik TU.

- 27.12.2012 - prešiel môj poslanecký návrh na zníženie počtu poslancov - klik TU. - návrh prešiel Úžasný

- september 2012 - nové detské ihrisko - klik TU.

- 5.8.2012 som adresoval zástupcovi primátora požiadavku na opravu havarijného stavu prístupovek komunikácie na Ulici Ernesta Rótha aj s návrhom riešenia ... klik TU.

- 30.7.2012 som adresoval mestu požiadavky s návrhmi riešení - chodníky, ihrisko, čierne stavby ... klik TU.

- 9.7.2012 - opäť sa niečo podarilo, začala sa výstavba rozšíreného jazdného pruhu (parkoviska) na Okružnej ulici v Rožňave - klik TU

- jún 2011 - prebieha výstavba príjazdovej komunikácie - garáže na Komenského - klik TU.

- Inicioval som zmapovanie čiernych stavieb - chatrčí - a ich zbúranie - klik TU

- Máj 2012 - začiatok rekonštrukcie prístupovej cesty ku garážom na Komenského ulici - klik TU

- Podarilo sa nám spolu s Vami obnoviť oslavu 1.Mája v nostalgickom štýle - 1. máj RETRONÁVRAT v RV  - klik TU

- 12.1.2012 podal som trestné oznámenie na neznámu osobu pre podozrenie zo sprenevery a nehospodárneho nakladania majetku mesta - klik TU

- 26.3.2012 - môj poslanecký návrh na zníženie počtu poslancov - klik TU

- odmeny poslancov za rok 2011 - klik TU

- rekonštrukcia Námestia baníkov - priebeh a harmonogram prác - klik TU

- 15.12.2011 - nepodporil som zvyšovanie daní a poplatkov - klik TU

- 11.10.2011 - útulok pre psov - reálna podoba - klik TU

- 7.10.2011 - poslanec Baláž sa vzdal poslaneckého mandátu - klik TU

- Vjazd na Okružnú ulicu bol dnes opravený a iné ... klik TU

- 29.9.2011 - schválili sme rozšírenie jazdného pruhu a parkovné miesta na Okružnej ulici - klik TU

- 29.9.2011 - schválili sme opravu chodníkov a ciest - klik TU

- Sept. 2011 - na môj podnet sa riešila oprava chodníka nad Bill-ou - klik TU

- Mesto dostalo 8-miliónovú pokutu - klik TU

- 2.6.2011 Boli sme na kontrolu v sociálnych bytoch - klik TU

- 14.3.2011 Dal som návrh, aby sa dali kúpiť parkovacie miesta a iné - klik TU

- 24.2.2011 môj návrh neprešiel, poslanci sa odmien nevzdajú - hlasovanie - klik TU

- 10.1.2011 som podal poslanecký návrh, aby poslanci ... do konca 2011 pracovali bez nároku na odmenu - klik TU

- KOMISIE MZ - klik TU

- POSLANCI - ... - klik TU

- poslanci (22.12.2010) znížili plat primátora na minimum - klik TU

- zvolení poslanci prevzali osvedčenia - klik TU

- nezvolení kandidáti - klik TU

- zvolení poslanci - klik TU

- oficiálne výsledky volieb primátora RV - klik TU

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.