Roman Ocelník

.....

Tu na tomto mieste sa dozviete množstvo informácií z chodu mesta ...

  Roman Ocelník

- poslanec MZ Rožňava 2010-2014 a 2014-2018 a 208-2022

- poverený vykonávaním sobášnych aktov - klik TU.

- predseda Komisie pre ochranu verejného poriadku

- člen rady školy ZŠ Pionierov

   Roman Ocelník, poslanec MZ Rožňava

... Volebné obdobie 2018-2022: ...

Rozpis termínov sobášov na rok 2019 - klik TU.

Zloženie MZ poslanci a primátor - klik TU.

... Volebné obdobie 2014-2018: ...

Rozpis termínov sobášov na rok 2018 - klik TU.

Moje majetkové priznanie za rok 2016 - klik TU.

Poslanci zvýšili počet poslancov, moje "PROTI" nepomohlo - klik TU.

Ak Mesto RV neopraví výtlky na Budovateľskej 39, urobím to sám na vlastné náklady - klik TU.

Transparenté dotácie pre šport a kultúru - klik TU.

Odmeny poslancov za rok 2016 - klik TU.

Odmeny poslancov za rok 2015 - klik TU.

25.2.2016 - zrekonštruujeme 6,5 kilometra chodníkov - klik TU.

okt. 2015 - dokončovacie práce južnej časti Námestia baníkov - klik TU.

2015 - Bočná ulica získala asfaltový povrch - klik TU.

sept. 2015 - podarilo sa, po rokoch je na Železničnj ulici nová komunikácia - klik TU.

30.4.2015 - Moja snaha pomôcť mladým športovcom z Enduro klubu nanašla podporu u poslancov - klik TU.

30.4.2015 - nepodporil som zvýšenie platu primátora - klik TU.

26.3.2015 Voľba hlavného kontrolóra a určenie platu - klik TU.

Ako sobášiaci som 18.12.2014 prvý krát sobášil - klik TU.

Primátorovi poslanci zvýšili plat o 417€ na celkovú výšku 2602€ - ja som hlasoval proti ... kto ako hlasoval - klik TU.

Výskedky volieb poslancov KV 2014 podľa jendotlivých okrskov - klik TU.

Výskedky volieb primátora KV 2014 podľa jendotlivých okrskov - klik TU.

Výsledky volieb poslanci a náhradníci - klik TU.

Výsledky volieb primátora - klik TU.

... Volebné obdobie 2010-2014: ...


- Mesto Rožňava pod vedením Pavla Burdigu nakúpilo pre zamestnancov a poslancov nepotrebné tablety za tisíce - klik TU. Zákon porušený možno nebol, no morálny proces je na zamyslenie.

- odmeny poslancov za rok 2014 - klik TU.

- 11.7.2014 - Podal som poslanecký návrh oprava - Rožňava Baňa - klik TU.

- 11.7.2014 - Podal som poslanecký návrh oprava Železničnej ulice - klik TU.

- 3.6.2014 - Podal som poslanecký návrh oprava cesty ku "Sanatóriu" - klik TU.

- 3.6.2014 - Podal som poslanecký návrh na vytvorenie parkovacej plochy pre motorkárov - klik TU.

- 3.6.2014 - Podal som poslanecký návrh č.1 jún 2014 - Papiereň - klik TU.

- 24.4.2014 - poslanci odhlasovali zrušenie škôlky na Podrákoši, moje hlasovanie proti nepomohlo - klik TU.

- 24.4.2014 - poslanci zvýšili plat primátorovi o 515 eur, moje hlasovanie proti nepomohlo - klik TU.

- 3.5.2014 som podal poslanecký návrh na 50%-tné zníženie poslaneckých odmien a odmien v komisiách - klik TU.

- Odmeny poslancov za roky 2011, 2012, 2013, 2014 - klik TU.

- 24.3.2014 - poslanci rozpredávajú majetky mesta - ja som bol proti, no nezavážilo to - odpredaj parkoviska pri VÚB - klik TU.

-17.3.2014 - Ohľadom bezpečnosti chodcov som podal zopár návrhov - klik TU.

- Efektívne využitie megaboardu - môj poslanecký návrh - klik TU.

- Môj návrh sa stretol s pochopením a zarastená plocha za kúpaliskom sa vyčistila - klik TU.

- Odstrániť nebezpečie - môj poslanecký návrh - klik TU.

- Požiadal som, aby mesto reklamovalo nekvalitné práce - diery na cestách - po výstavbe kanalizácie - klik TU.

- 3.9.2013 - podal som podnet na ozrejmenie situácie ohľadom čiernych stavieb - klik TU.

- 3.9.2013 - som podal návrh poslanca na znovuvyrtvorenie parkovných plôch po okrajoch severnej časti Námestia baníkov - klik TU.

- 3.9.2013 - som podal návrh na odtránenie bariér a sprejazdnenie komunikácie na Ul. zeleného stromu - klik TU.

- 27.12.2012 - prešiel môj poslanecký návrh na zníženie počtu poslancov - klik TU. - návrh prešiel Úžasný

- september 2012 - nové detské ihrisko - klik TU.

- 5.8.2012 som adresoval zástupcovi primátora požiadavku na opravu havarijného stavu prístupovek komunikácie na Ulici Ernesta Rótha aj s návrhom riešenia ... klik TU.

- 30.7.2012 som adresoval mestu požiadavky s návrhmi riešení - chodníky, ihrisko, čierne stavby ... klik TU.

- 9.7.2012 - opäť sa niečo podarilo, začala sa výstavba rozšíreného jazdného pruhu (parkoviska) na Okružnej ulici v Rožňave - klik TU

- jún 2011 - prebieha výstavba príjazdovej komunikácie - garáže na Komenského - klik TU.

- Inicioval som zmapovanie čiernych stavieb - chatrčí - a ich zbúranie - klik TU

- Máj 2012 - začiatok rekonštrukcie prístupovej cesty ku garážom na Komenského ulici - klik TU

- Podarilo sa nám spolu s Vami obnoviť oslavu 1.Mája v nostalgickom štýle - 1. máj RETRONÁVRAT v RV  - klik TU

- 12.1.2012 podal som trestné oznámenie na neznámu osobu pre podozrenie zo sprenevery a nehospodárneho nakladania majetku mesta - klik TU

- 26.3.2012 - môj poslanecký návrh na zníženie počtu poslancov - klik TU

- odmeny poslancov za rok 2011 - klik TU

- rekonštrukcia Námestia baníkov - priebeh a harmonogram prác - klik TU

- 15.12.2011 - nepodporil som zvyšovanie daní a poplatkov - klik TU

- 11.10.2011 - útulok pre psov - reálna podoba - klik TU

- 7.10.2011 - poslanec Baláž sa vzdal poslaneckého mandátu - klik TU

- Vjazd na Okružnú ulicu bol dnes opravený a iné ... klik TU

- 29.9.2011 - schválili sme rozšírenie jazdného pruhu a parkovné miesta na Okružnej ulici - klik TU

- 29.9.2011 - schválili sme opravu chodníkov a ciest - klik TU

- Sept. 2011 - na môj podnet sa riešila oprava chodníka nad Bill-ou - klik TU

- Mesto dostalo 8-miliónovú pokutu - klik TU

- 2.6.2011 Boli sme na kontrolu v sociálnych bytoch - klik TU

- 14.3.2011 Dal som návrh, aby sa dali kúpiť parkovacie miesta a iné - klik TU

- 24.2.2011 môj návrh neprešiel, poslanci sa odmien nevzdajú - hlasovanie - klik TU

- 10.1.2011 som podal poslanecký návrh, aby poslanci ... do konca 2011 pracovali bez nároku na odmenu - klik TU

- KOMISIE MZ - klik TU

- POSLANCI - ... - klik TU

- poslanci (22.12.2010) znížili plat primátora na minimum - klik TU

- zvolení poslanci prevzali osvedčenia - klik TU

- nezvolení kandidáti - klik TU

- zvolení poslanci - klik TU

- oficiálne výsledky volieb primátora RV - klik TU

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Klub športovej kynológie - Rožňava

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ako ste spokojni s vysledkom volieb v Roznave?:

Minibager

vodoinštalatér

TOPP milett

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA