Rožňava - komunálne voľby 2018 ...

foto Kandidáti do volieb - prezentácia - Július Barkai Michal Domik foto Ľubomír Takáč  foto

...

Rožňaavská televízia zverejnila na svojej stránke www.rvtv.sk zoznam kandidátov na post poslanca MZ Rožňava

...

Volebný obvod číslo 1
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.
Kandidáti:
1 . Emil Landori, 64 r., dôchodca, Komunistická strana Slovenska
2 . Mária Bernáthová, 61 r., ekonómka, Komunistická strana Slovenska
3 . Zoltán Beke, 56 r., úradník, správca cintorína, nezávislý kandidát
4 . Juraj Balázs, Ing., 42 r., riaditel, nezávislý kandidát
5 . František Kardoš, Ing., 73 r., dôchodca, nezávislý kandidát
6 . Lucia Tóth, Mgr., 39 r., ucitelka – zástupkyna riaditela, nezávislý kandidát
7 . Michal Drengubiak, Mgr., 37 r., profesionálny vojak, nezávislý kandidát
8 . Zoltán Šalamon, 48 r., vodic, nezávislý kandidát
9 . Miroslav Demény, 43 r., konatel, nezávislý kandidát
10 . Dionýz Kemény, Mgr., 64 r., dôchodca, nezávislý kandidát
11 . Michal Domik, 43 r., živnostník, nezávislý kandidát
12 . Ludovít Kossuth, 63 r., zástupca riaditela, nezávislý kandidát
13 . Ján Lach, Ing., 59 r., autorizovaný bezpecnostný technik, nezávislý kandidát
14 . Ondrej Bolacek, Ing., 32 r., projektový manažér, nezávislý kandidát
15 . Peter Katrenics, 42 r., SZCO, nezávislý kandidát
16 . Peter Marko, Ing., 73 r., stavebný inžinier – podnikatel, nezávislý kandidát
17 . Lubomír Takác, 40 r., SZCO, nezávislý kandidát
18 . Belo Hefler, 55 r., predseda o. z. Alenka, nezávislý kandidát
19 . Miroslav Mandelík, PaedDr., 41 r., manažér, Smer-sociálna demokracia
20 . Zoltán Várady, 52 r., SZCO, Strana madarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
21 . Attila Kelecsényi, Ing., 54 r., konatel, Strana madarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
22 . Arpád Görgei, 65 r., podnikatel, Strana madarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
23 . Ladislav György, 52 r., SZCO, Sme rodina – Boris Kollár
24 . Milan Capák, Mgr., 49 r., SZCO, Sme rodina – Boris Kollár
25 . Michal Adam, 37 r., technik informacných technológií, Sme rodina – Boris Kollár
26 . Ján Keszi, Mgr., 24 r., projektový manažér, Sme rodina – Boris Kollár
27 . Július Barkai, Ing., 43 r., manažér, Sme rodina – Boris Kollár
28 . Erika Kereškényiová, RNDr., 43 r., vedúci odborný referent, NÁRODNÁ KOALÍCIA
29 . Gejza Záhn, Mgr. Bc., 52 r., steward, Obcianska konzervatívna strana, Sloboda a solidarita,
Obycajní ludia a nezávislé osobnosti (olano), Nova, Spolu-obcianska demokracia, Zmena
zdola, demokratická únia Slovenska
30 . Marek Krajnák, Mgr., 32 r., ucitel, Obcianska konzervatívna strana, Sloboda a solidarita,
Obycajní ludia a nezávislé osobnosti (olano), Nova, Spolu-obcianska demokracia, Zmena
zdola, demokratická únia Slovenska
31 . Pavol Hornák, 61 r., lesník, Obcianska konzervatívna strana, Sloboda a solidarita, Obycajní
ludia a nezávislé osobnosti (olano), Nova, Spolu-obcianska demokracia, Zmena zdola,
demokratická únia Slovenska
32 . Róbert Benik, Ing., 37 r., riaditel ZŠ, Obcianska konzervatívna strana, Sloboda a solidarita,
Obycajní ludia a nezávislé osobnosti (olano), Nova, Spolu-obcianska demokracia, Zmena
zdola, demokratická únia Slovenska
33 . Zoltán Farkas Bene, Ing., 41 r., techmik, Obcianska konzervatívna strana, Sloboda a
solidarita, Obycajní ludia a nezávislé osobnosti (olano), Nova, Spolu-obcianska demokracia,
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
34 . Ivan Kuhn, Bc., MA, 52 r., analytik, Obcianska konzervatívna strana, Sloboda a solidarita,
Obycajní ludia a nezávislé osobnosti (olano), Nova, Spolu-obcianska demokracia, Zmena
zdola, demokratická únia Slovenska
35 . František Focko, 69 r., dôchodca, nezávislý kandidát
36 . Andrej Ružik, 39 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát

Volebný obvod číslo 2
Vo volebnom obvode sa volí 8 poslancov.
Kandidáti:
1 . Ondrej Pózman, 72 r., dôchodca, Komunistická strana Slovenska
2 . Róbert Kobezda, Mgr., 44 r., herec a manažér, nezávislý kandidát
3 . Zoltán Breuer, Mgr., 32 r., pedagóg, nezávislý kandidát
4 . Ladislav Dávid, 33 r., sekretár ObFZ, nezávislý kandidát
5 . Ján Stankovic, Ing., 28 r., majster COV a kanalizácie Rožnava, nezávislý kandidát
6 . Štefan Briestenský, 39 r., strojník, nezávislý kandidát
7 . Peter Džacár, 51 r., SZCO, nezávislý kandidát
8 . Martin Mikolaj, Mgr., 41 r., regerent projektov zamestnanosti, nezávislý kandidát
9 . Ján Vojta, Bc., 36 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát
10 . Matej Lada, 33 r., sociálny pracovník, nezávislý kandidát
11 . Peter Szabad, Ing., 39 r., hasic, nezávislý kandidát
12 . Filip Pollák, Ing., 32 r., majster vodovodov úseku Rožnava, nezávislý kandidát
13 . Stanislav Prcúch, Ing., 51 r., riadiaci pracovník, nezávislý kandidát
14 . Roman Ocelník, 48 r., mediálna cinnost, nezávislý kandidát
15 . Beata Hudáková, 51 r., zdravotná sestra, Krestanskodemokratické hnutie
16 . Arpád Kavecanky, Ing., 57 r., riaditel, Smer-sociálna demokracia
17 . Ján Štefan, Ing., 37 r., vedúci oddelenia, Smer-sociálna demokracia
18 . Rozália Tóthová, 67 r., SZCO, Most – Híd
19 . Monika Šedová, Mgr., 50 r., riaditelka, Most – Híd
20 . Pavol Burdiga, 52 r., primátor, Most – Híd
21 . Martin Boholy, 62 r., železniciar, Most – Híd
22 . Viktor Végso, MVDr., 48 r., SZCO, Strana madarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
23 . Csaba Simon, Mgr., 32 r., správca pohladávok štátu, Strana madarskej komunity – Magyar
Közösség Pártja
24 . Árpád Laco, Mgr., 64 r., pedagóg, Strana madarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
25 . László Gordon, MVDr., 62 r., dôchodca, Strana madarskej komunity – Magyar Közösség
Pártja
26 . Erika Ocelníková, Mgr., 28 r., mediátor, nezávislá kandidátka
27 . Igor Lipták, Ing., 37 r., konatel, Sme rodina – Boris Kollár
28 . Ladislav Hlavács, 45 r., technik internetových sietí, Sme rodina – Boris Kollár
29 . Ariana Palme, 23 r., študentka, Kotleba – ludová strana naše Slovensko
30 . Ladislav Juhász, 33 r., hasic, Kotleba – ludová strana naše Slovensko
31 . Tomáš Droždiak, 22 r., študent, Obcianska konzervatívna strana, Sloboda a solidarita,
Obycajní ludia a nezávislé osobnosti (olano), Nova, Spolu-obcianska demokracia, Zmena
zdola, demokratická únia Slovenska
32 . Tibor Takác, Ing., 64 r., geodet, Obcianska konzervatívna strana, Sloboda a solidarita,
Obycajní ludia a nezávislé osobnosti (olano), Nova, Spolu-obcianska demokracia, Zmena
zdola, demokratická únia Slovenska
33 . Eduard Mihók, 58 r., ucitel, Obcianska konzervatívna strana, Sloboda a solidarita, Obycajní
ludia a nezávislé osobnosti (olano), Nova, Spolu-obcianska demokracia, Zmena zdola,
demokratická únia Slovenska
34 . Karol Kovác, Ing., 51 r., stavebný technik, Obcianska konzervatívna strana, Sloboda a
solidarita, Obycajní ludia a nezávislé osobnosti (olano), Nova, Spolu-obcianska demokracia, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
35 .Matúš Bischof, Mgr., 39 r., pedagóg, Obcianska konzervatívna strana, Sloboda a solidarita,
Obycajní ludia a nezávislé osobnosti (olano), Nova, Spolu-obcianska demokracia, Zmena
zdola, demokratická únia Slovenska

...

Mená kandidátov na post primátora Rožňavy:

...

Michal Domik, majiteľ úspešnej firmy DOVAJ  - sa bude uchádzať o post primátora Rožňavy  ako nezávislý kandidát. Poznať ho môžete aj z oblasti miestneho futbalu.

Michal Domik

...

Matúš Bischof,  OKS. včera, 6.9.2018 potvrdil svoju kanidatúru

foto

...

Ľubomír Takáč - sa bude uchádzať o post primátora Rožňavy  ako nezávislý kandidát. Ľubo je momentálne poslanec MZ Rožňava ako náhradník na uvoľnené miesto po odstúpení Milana Capáka.

 Ľubomír Takáč

...

Ján Lach - Je rozhodnutý kandidovať na post primátora a tiež za poslanca ako nezávislý kandidát. Je poslancom MZ Rožňava.

foto

...

Pavol Burdiga - súčasný primátor Rožňavy za MOST-HÍD - o post primátora sa bude opäť uchádzať

foto

...

Július Barkai, Sme Rodina, KDH.Ing. Barkai Július je rozhodnutý kandidovať na primátora a poslanca MZ v Rožňave. Manažér

Kandidáti do volieb - prezentácia - Július Barkai

...

Ak tu nie je niekto, kto má v pláne kandidovať na post primátora Rožňavy a má záujem dať o tom vedieť, pošlite foto na adresu:

roman zavinac ocelnik bodka sk

...

Ako dopadli voľby na post primátora v Rožňave v roku 2014:

...

1. Pavol Burdiga - MOST-HÍD

2200 hlasov

   foto a a 

2. Ivan Kuhn - OKS

913 hlasov

   foto a

3. Peter Šima - nezávislý kandidát

478 hlasov

   Peter Šima a

4. Ľubomír Takáč - PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

374 hlasov

   Ľubomír Takáč a

5. Monika Polgáriová - nezávislý kandidát

354 hlasov

   bez foto a

6. Milan Capák - KSS

238 hlasov

   Milan Capák  a

...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Informácie pre nezávislých kandidátov

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva môže byť zvolený občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

      Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

KANDIDÁTNA LISTINA

Podanie kandidátnej listiny nezávislým kandidátom

     Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb , zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie (meno zapisovateľa miestnej (mestskej) volebnej komisie, telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené na úradnej tabuli obce, resp. na webovom sídle obce, ak ho má zriadené). Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného zastupiteľstva

     Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) [vzor kandidátnej listiny (DOCX, 30 kB)] obsahuje:
• číslo volebného obvodu,
• meno,
priezvisko,
• titul,
• dátum narodenia kandidáta,
• zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny (pri uvádzaní údaja o zamestnaní sa u ženy - kandidátky použije prechyľovanie),
• adresu trvalého pobytu kandidáta (obec; ulica, ak sa obec člení na ulice; číslo domu; pre správne vypísanie obce trvalého pobytu je možné použiť register obcí www.vsnet.sk/obce/webformmain.aspx) a
vlastnoručný podpis kandidáta.

     Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 18 rokov veku. Kandidát pre voľby do toho istého obecného zastupiteľstva môže kandidovať len v jednom volebnom obvode.

     Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta [vzor vyhlásenia kandidáta (DOCX, 30 kB)], že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený.

     Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje (ďalej len „podpisová listina“) [vzor podpisovej listiny (DOCX, 33 kB)]. V podpisovej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na každom hárku podpisovej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta.

     Jednou podpisovou listinou možno podporiť len jedného kandidáta.

    Minimálny počet podpisov na podpisovej listine, podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je uvedený nižšie. Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní predo dňom konania volieb.

    Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva môže kandidovať aj na starostu obce.

     Ak nezávislý kandidát kandiduje súčasne na poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva a tiež na funkciu starostu obce (primátora mesta), môže mať spoločnú podpisovú listinu, z ktorej však musí byť zrejmé, že kandiduje do oboch orgánov obce (mesta). Originál spoločnej podpisovej listiny priloží len k jednej kandidátnej listine a k druhej kandidátnej listine je postačujúce priložiť fotokópiu spoločnej podpisovej listiny.

     V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice môže do mestského zastupiteľstva kandidovať obyvateľ mesta, ktorý má trvalý pobyt v niektorej z mestských častí patriacich do územia mesta. Kandidát môže kandidovať v ktoromkoľvek volebnom obvode utvorenom na území mesta bez ohľadu na miesto svojho trvalého pobytu na území mesta.

     V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice môže kandidovať ten istý kandidát do miestneho zastupiteľstva a súčasne do mestského zastupiteľstva. Kandidát na funkciu starostu mestskej časti môže súčasne kandidovať aj na funkciu primátora mesta.

     Kandidátnu listinu pre voľby do miestneho zastupiteľstva, resp. pre voľby starostu mestskej časti s prílohami podáva nezávislý kandidát zapisovateľovi miestnej volebnej komisie a
kandidátnu  listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva, resp. pre voľby primátora mesta s prílohami podáva nezávislý kandidát zapisovateľovi mestskej volebnej komisie najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb.

     Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta na poslanca miestneho zastupiteľstva v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice je okrem vyhlásenia kandidáta aj listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru (podpisová listina) a majú trvalý pobyt na území príslušnej mestskej časti v minimálnom počte podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (uvedenej nižšie).

     Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta na poslanca mestského zastupiteľstva v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice je okrem vyhlásenia kandidáta aj listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru (podpisová listina) a majú trvalý pobyt na území mesta v minimálnom počte 1 000 voličov.

     Ak nezávislý kandidát kandiduje súčasne na poslanca miestneho zastupiteľstva a tiež na starostu mestskej časti, môže mať spoločnú podpisovú listinu, z ktorej však musí byť zrejmé, že kandiduje do oboch orgánov mestskej časti. Originál spoločnej podpisovej listiny priloží len k jednej kandidátnej listine a k druhej kandidátnej listine je postačujúce priložiť fotokópiu spoločnej podpisovej listiny.

     To isté platí, ak nezávislý kandidát kandiduje na poslanca mestského zastupiteľstva a súčasne aj na primátora mesta.


Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce

     Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti (ďalej len „starosta obce“) [vzor kandidátnej listiny (DOCX, 32 kB)] obsahuje:
• meno,
priezvisko,
titul,
• dátum narodenia kandidáta,
zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny (pri uvádzaní údaja o zamestnaní sa u ženy - kandidátky použije prechyľovanie),
• adresu trvalého pobytu kandidáta (obec; ulica, ak sa obec člení na ulice; číslo domu; pre správne vypísanie obce trvalého pobytu je možné použiť register obcí www.vsnet.sk/obce/webformmain.aspx) a
• vlastnoručný podpis kandidáta.

     Kandidát na starostu obce musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 25 rokov veku.

    Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta [vzor vyhlásenia kandidáta (DOCX, 30 kB)], že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený.

    Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje (ďalej len „podpisová listina“) [vzor podpisovej listiny (DOCX, 33 kB)]. V podpisovej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na každom hárku podpisovej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta.

    Jednou podpisovou listinou možno podporiť len jedného kandidáta.

    Potrebný počet podpisov je uvedený nižšie. Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní predo dňom konania volieb.

     Kandidát na starostu obce môže kandidovať aj na poslanca obecného zastupiteľstva.

 

MINIMÁLNY POČET PODPISOV VOLIČOV PODPORUJÚCICH KANDIDATÚRU NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA
PRE VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A VOĽBY STAROSTU OBCE

 

Počet obyvateľov obce

Počet podpisov voličov
na podpisovej listine

 

 

do 50

10

 

 

51 - 100

20

 

 

101 - 500

40

 

 

501 - 2 000

100

 

 

2 001 - 20 000

200

 

 

20 001 - 100 000

500

 

 

nad 100 000

1 000

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Komunálne voľby 2018

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Klub športovej kynológie - Rožňava

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Koho si viete predstaviť na poste primátora RV naďalej?:

Minibager

vodoinštalatér

TOPP milett

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA