Aktualizovali zoznam dlžníkov

Rožňava a okolie - pohľad zhora

Mesto Rožňava ako príslušný správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe §23b ods.5 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

zverejnilo

zoznam daňových dlžníkov,

u ktorých eviduje podľa stavu k 31. decembru 2010 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby 165,97 eura a u právnickej osoby 1659,70 eura.

V snahe pozitívne motivovať daňové subjekty správca dane aktualizoval zoznam daňových dlžníkov k 31.10.2011. Zo zoznamu vyradil tie osoby, ktoré k uvedenému dátumu uhradili daňový nedoplatok v plnej výške.

Zoznamy tu:

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

OSTATNÉ DANE 

                                                  Zdroj: www.roznava.sk

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

V Rožňave plánujú postaviť predajňu MERCURY MARKET:

Minibager

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT