Pedikúra - manikúra  minibager

BPO

Ing. Anastázia Hajdúková - B.P.O.

- autorizovaný bezpečnostný technik

- technik požiarnej ochrany

- školenia ochrany pred požiarmi

- školenia bezpečnopsti a ochrany zdravia pri práci

- vypracovanie dokumentácie OPP a BOZP

- vypracovanie požiarnobezpečnostnej charakteristiky stavby

- požiarne a bezpečnostné značenie

- hasiace prístroje

Kontakt:

Čučma 166

tel. 0902 405 750

email. : bpo@sny.sk

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.