Pedikúra - manikúra  minibager

Komisie MZ

MZ Rožňava - poslanci a primátor

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií

! ! !   N E A K T U A L I Z O V A N É   ! ! !

Predseda :

Ing. Peter Marko

Podpredseda :

Ľudovít Kossuth

Členovia :

Pavol Burdiga

Ing. arch. Peter Bischof

Ing. Peter Gabčo

Ing. Tibor Takáč

Ing. Nataša Vjesztová

Tajomník :

Ing. Ján Šramko

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku

Predseda :

Ing. Ondrej Bolaček

Podpredseda :

Bc. Ivan Kuhn, MA

Členovia:

Zoltán Beke

Ing. Dušan Pavlík

JUDr. Juraj Dubovský

Ing. Ondrej Kračún

Igor Slávkay

Alexander Telecký

Ing. Erika Vanyová

Tajomník :

Bc. Erika Leskovjanská

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu

Predseda :

PaedDr. Viktor Baláž

Podpredseda :

Mgr. Dušan Pollák

Členovia :

PaedDr. Janka Mičudová

Mgr. Matúš Bischof

Róbert Kobezda

Mgr. Katarína Kohutiarová

Bc. Henrieta Rusnáková

Mgr. Richard Szőllős

Mgr. Andrej Vaško

Tajomník :

Erika Švedová

Komisia sociálna, zdravotná a bytová

Predseda :

Mgr. Dionýz Kemény

Podpredseda :

Mgr. Radoslav Kovács

Členovia :

PaedDr. Viktor Baláž

Mgr. Renáta Hencelová

Bc. Zoltán Kónya

Anna Mešťanová

Mgr. Monika Šeďová

Tajomník :

Norbert Boross

Komisia ochrany verejného poriadku

Predseda :

Peter Džačár

Podpredseda :

Ľudovít Kossuth

Členovia :

František Focko

Ing. Róbert Hanuštiak

Ing. Andrej Olexa Vojtech

Piku Miroslava

Miroslava Takáčová

Tajomník :

Erika Čuňočková

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky

Predseda :

Ing. Karol Kováč

Podpredseda :

Mgr. Dionýz Kemény

Členovia :

Roman Ocelník

Gabriel Borzy

Ing. Karin Cseh

Ing. Štefan Černák

Cyril Motyka

Tajomník :

Ing. Tímea Bodnárová

Komisia MZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Predseda :

Pavol Burdiga

Podpredseda :

Bc. Ivan Kuhn, MA

Členovia :

František Focko

Ing. Ondrej Bolaček

Tajomník :

Helena Šujanská

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.