Pedikúra - manikúra  minibager

Miliónová investícia schválená!

Rožňava, Okružná ulica

Na včerajšom zasadnutí MZ v Rožňave sme schválili rozšírenie jazdného pruhu pre parkovanie motorových vozidiel na Okružnej ulici v Rožňave a uložili MÚ vypísať verejnú súťaž na zhotoviteľa.

Je nutné pripomenúť, že bytovky sa odovzdávali do užívania niekedy okolo roku 1992 a do dnešného dňa nemali obyvatelia dotknutej lokality vytvorené parkovacie miesta a tiež chodník súčasne slúžil ako cesta aj pre nákladné autá. 

DÔVODOVÁ SPRÁVA prejednávaného materiálu:

Dňa 13. 06. 2011 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schválilo zámer mesta Rožňava, vybudovať nové parkovacie miesta na Okružnej ulici pred bytovými domami č. 14, 16, 18, 20 v Rožňave v počte cca 40 ks parkovacích miest.

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uložilo do 31. 10. 2011 zabezpečiť výber zhotoviteľa na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie. V dňoch 20. 06. 2011 až 08. 07. 2011 sa uskutočnil prieskum trhu na autora pre vypracovanie projektovej dokumentácie rozšírenie jazdného pruhu, ktorý je určený na odstavné plochy pre motorové vozidlá na Okružnej ulici.

Najnižšiu ponuku uviedol Ekonom Projekt s. r. o., Košice a to konečnú cenu 600 €. Dňa 06. 09. 2011 bola na Mestský úrad Rožňava doručená projektová dokumentácia „Rozšírenie jazdného pruhu na Okružnej ulici č. 14 až 20“.

Projekt uvažuje s rozšírením jestvujúceho jazdného pruhu pred spomínanými bytovými domami o 4,30 m. Tento rozšírený jazdný pruh o 4,30 m bude slúžiť na parkovanie osobných vozidiel pred bytovými domami so šikmým státim. Dĺžka celého úseku rozšírenia jazdného pruhu jestvujúcej komunikácie je 101,50 m. Predpokladaná hodnota zákazky je 30 964,81 € (932.845 Sk) s DPH.

Výstavba rozšíreného jazdného pruhu na Okružnej ulici, by bola hradená z rozpočtu mesta a to z kapitálových výdavkov, ktoré sú pre účely výstavby a rekonštrukcie ciest, chodníkov a parkovísk vyhradené vo výške 100 000 €.

Opäť sa podarila dobrá vec!

Roman Ocelník, poslanec MZ v Rožňave foto

Rožňava, Okružná ulica

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.