Pedikúra - manikúra  minibager

Na Matričnom úrade bude dočasne ŠTVRTOK ako nestránkový deň

Mesto Rožňava na základe listu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Sekcie verejnej správy MV SR č. SVS – OER3 – 2023/033197 – 002 zo dňa 17. 05. 2023, primátor mesta v súlade s ustanovením  § 13 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov,

vydáva  nasledovný príkaz :

1) v súvislosti s aktuálnou situáciou, týkajúcou sa vyplácania rodičovského dôchodku Sociálnou poisťovňou, ktorá ovplyvnila aj činnosť matričných úradov a to zvýšeným náporom na matričné úrady, ktoré musia bezodkladne vykonávať opravu vzťahových údajov v Informačnom systéme registra obyvateľov ( IS REGOB), sa s účinnosťou
 
od 01. 06. 2023 do 30. 09. 2023 zavádza ŠTVRTOK ako nestránkový deň,
 
aby matričný úrad mohol plynulo opravy vykonať.

Michal  D o m i k,  v. r.  
 primátor mesta

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.