Pedikúra - manikúra  minibager

Nazreli sme aj do "13-tej komnaty"

Biskupská katedrála v Rožňave

Pri príležitosti predstavenia jadnodňového produktu pre turistov "V znamení gotiky na Gemeri", ktorého realizácia je súčasťou projektu Focus gothic route sme včera, 25.9.2012 navštívili aj Biskupskú katadrálu v Rožňave.

Gotický kostol Nanebevzatia P.Márie /kat./ postavený v 13.stor., pôvodne farský, od r. 1776 biskupský dokončený okolo r. 1304. Prvá stavba bola počas vnútropolitických bojov v rokoch 1458 - 1466 ťažko poškodená, v 70. rokoch 15.stor. opravená a iba v 90. rokoch 15. stor. za arcibiskupa Tomáša Bakócza prikročili k nákladnej prestavbe, na ktorej sa zúčastnili kamenári z Košíc. Už pri týchto prácach sa ukázalo, že priestor kostola nepostačí rastúcemu počtu obyvateľov, preto prikročili k stavbe severnej kaplnky sv. Kríža, ktorá bola pôvodne baníckou kaplnkou a len neskoršie nadobudla pomenovanie Bakóczova kaplnka podľa renesančného portálu z r. 1516 s erbom Tomáša Bakócza. Portál sa považuje za dielo Vincenta z Dubrovníka. Na stavbe kaplnky sa zúčastnil staviteľ z okruhu Jána z Prešova. Kaplnka bola dostavaná v r. 1518. Veľká interiérová úprava kostola sa uskutočnila po vyhlásení Rožňavy za biskupské sídlo v r. 1776, keď sa farský kostol stal katedrálnym a bol znova zariadený. Zároveň rozdelili bývalú banícku / Bakóczovu / kaplnku stropom na hornú a dolnú časť, aby získali priestory pre knižnicu, sakristiu a zimnú kaplnku. Posledná komplexná obnova kostola prebehla v r. 1938, pri príležitosti osláv storočnice prinesenia ostatkov sv. Neita. Počas týchto prác sa našli zvyšky stredovekých nástenných malieb v kalnke Srdca Ježišovho. Kostol bol pôvodne bez veže, mal iba malú strešnú vežičku, ktorá však zasiahnutá bleskom zhorela. Od 17.stor. spomínajú správy drevenú zvonicu pri kostole. Stavbu veže realizovali v rokoch 1778 - 1779 pod vedením miestneho staviteľa J. Mayera. Hlavný oltár,neskorobarokový z r. 1779, od J. Godeho. Bočný oltár sv. Ondreja, klasicistický z r. 1828. Kazateľnica barokovo-klasicistická od J. Godeho, z čias okolo r. 1770. Krstiteľnica, mramorová klasicistická z r. 1828.

Zdroj: www.retep.sk.

Foto: Roman Ocelník

Biskupská katedrála v Rožňave

Biskupská katedrála v Rožňave

Biskupská katedrála v Rožňave

Biskupská katedrála v Rožňave

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.