Pedikúra - manikúra  minibager

Neklaďme im polená pod nohy - môj návrh poslanca

Námestie baníkov - Rožňava, severná časť

Ohľadom prinavrátenia parkovných plôch v okrajoch severnej časti Námestia baníkov som podal návrh poslanca, ktorý Vám prinášam v plnom znení:

...

Vážený pán primátor Rožňavy, Pavol Burdiga

Oslovili ma podnikatelia pôsobiaci na Námestí baníkov v severnej časti, a na základe rozhovoru s nimi a hlavne na základe vlastného zváženia dávam

návrh poslanca

na znovuvytvorenie parkovných plôch na okrajoch severnej časti námestia a to zo západnej strany do stavu obdobného spred rekonštrukcie a z východnej strany do stavu obdobného západnej časti pred rekonštrukciou.

Som presvedčený, že hlavne v tejto neľahkej ekonomickej situácii mesto musí podať pomocnú ruku podnikateľom, ktorí tu dlhodobo tvoria hodnoty, platia dane a zamestnávajú. Tiež treba brať zreteľ na reálnom zvýšenom príjme z parkovného, teda mesto má väčšiu možnosť finančného profitu.

O tak závažnom probléme by mali rozhodnúť poslanci, volení zástupcovia obyvateľov tohto mesta.

Roman Ocelník,

Poslanec MZ Rožňava

...

Roman Ocelník, poslanec MZ Rožňava

Námestie baníkov - Rožňava, severná časť

AUTO PREPRAVA RV - BA

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.