O koľko sme si prilepšili za rok 2015?

Poslanci MZ Rožňava

Odmeny poslancov MZ Rožňava za rok 2015

Zdroj: Mesto Rožňava

Výška odmeny závisí od účasti - neúčasti na zasadnutiach MZ, komisií, prípadne od funkcie v komisii resp. komisiách. Tiež je možné vzdať sa odmeny napríklad z dôvodu iných štátnych sociálnych výhod, či iného dôvodu. Výsledná odmena môže byť vyššia aj za vykonávanie sobášov - viď v tabuľke stĺpec ZPOZ.

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.