Odstrániť nebezpečie - môj poslanecký návrh poslanci neschválili

Roman Ocelník  - poslanecký návrh

S poukázaním na zdravie a bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta Rožňava som dňa 21.1.2014 podal nasledovný poslanecný návrh:

...

Pán primátor, pani prednostka, páni poslanci

S poukázaním na ochranu zdravia a životov obyvateľov a návštevníkov Rožňavy dávam nasledovný poslanecký návrh, ktorý žiadam pre akútnosť zaradiť do najbližšieho rokovania MZ.

1., Okamžite odstrániť všetky nebezpečné ihlany zo západnej strany Námestia baníkov, dočasným riešením môže byť vodorovné farebné značenie oddelenia cesty od parkoviska. V budúcnosti, ak sa vytvorí finančná rezerva, je možné použiť vhodné, zdravie a životy neohrozujúce doplnky. Toto  riešenie je reálne, a musím podotknúť, že ani na východnej strane námestie nie sú umiestnené žiadne zábrany.

Poslanci o tomto návrhu na rokovaní MZ Rožňava dňa 27.2.2014 hlasovali takto:

Roman Ocelník  - poslanecký návrh

2., Na západnej časti je chodník od parkoviska delený obrubníkom, ktorý je veľmi slabo viditeľný a stáva sa často, že tadiaľ prechádzajúci ľudia končia po páde na zemi, čoho som bol neraz svedkom aj ja. Navrhujem urýchlene tento obrubník v prvom rade farebne natrieť a do budúcna nájsť možnosť trvalej nápravy.

Poslanci o tomto návrhu na rokovaní MZ Rožňava dňa 27.2.2014 hlasovali takto:

Roman Ocelník  - poslanecký návrh

foto Roman Ocelník, poslanec MZ Rožňava

...

Roman Ocelník  - poslanecký návrh

Roman Ocelník  - poslanecký návrh

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.