Pedikúra - manikúra  minibager

OZNAM o prevádzke materských škôl počas veľkonočných prázdnin

OZNAM
o prevádzke materských škôl počas veľkonočných prázdnin

Mesto Rožňava – zriaďovateľ materských škôl
MŠ - Ernesta Rótha 518/4
MŠ - Krátka 1825/28
MŠ - Pionierov 639/18
MŠ - Štítnická 337/9/A
MŠ - Vajanského 370/6
MŠ - Kyjevská 2020/14
MŠ - Ul. kozmonautov 1793/14
MŠ s VJM - Komenského 5

oznamuje zákonným zástupcom detí, že na základe záujmu o návštevu materskej školy počas

veľkonočných prázdnin
 
určuje v termíne 6. 04. 2023 /štvrtok/ a 11. 04. 2023 /utorok/

prevádzku v materskej škole

Materská škola Štítnická 337/9 v Rožňave.

Riadna prevádzka vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
bude pokračovať od 12. 04. 2023 /streda/.
 
Michal Domik
primátor mesta
Foto: nasaskolka.eu

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.