Pedikúra - manikúra  minibager

Podal som návrh poslanca na odstránenie bariéry

Rožňava, Ulica zeleného stromu

Primátorovi Mesta Rožňava som adresoval môj návrh poslanca, ktorý Vám prinášam v plnom znení:

...

Vážený pán primátor Pavol Burdiga,

Keďže Základná škola na Ulici zeleného stromu pred časom ukončila svoju činnosť, železné zábrany, ktoré neumožňujú prejazd dopravy po komunikácii pri škole, stratili svoje opodstatnenie.

Preto dávam návrh – odstrániť tieto zábrany.

Komunikácia by mohla slúžiť ako bežná obojsmerná, prípadne sa dá uvažovať aspoň o jednosmernej premávke, kde by sa jeden jazdný pruh dal využiť ako parkovná plocha, ktorých je v našom meste nedostatok. V druhom prípade je eventuálna možnosť zaradiť túto novovytvorenú plochu medzi spoplatnené parkovné plochy, kde by si mesto mohlo trošku finančne prilepšiť.

Tieto možnosti využitia po odstránení bariér sú len moje námety, doporučujem, aby sa mesto pri riešení obrátilo na odborníkov z vlastných radov a teda na platených odborných zamestnancov a platených odborných členov jednotlivých komisií.

Roman Ocelník

Poslanec MZ Rožňava

Príloha - foto

...

... návrh neprešiel ...

...

Roman Ocelník, poslanec MZ Rožňava

Rožňava, Ulica zeleného stromu

AUTO PREPRAVA RV - BA

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.