Pedikúra - manikúra  minibager

Poslanci

Poslanci MZ Rožňava 2010-2014

foto

volebný obvod

Erika Szabadosová, poslankyňa Z Rožňava

1. Erika Szabadošová, (NEKA) 278 platných hlasov, sľub poslanca zložila 10.2.2014

* náhradníčka poslanca Bolačeka Ondreja, (NEKA) 545 platných hlasov - po ťažkej chorobe zomrel dňa 27.1.2014 - klik TU.

foto

medzera

2. Lach Ján, MOST-HÍD 299 platných hlasov (17.10.2011 slľub poslanca)

foto 

* náhradník poslanca Viktora Baláža (NEKA - 453 platných hlasov), ktorý sa vzdal mandátu 7.10.2011

foto

medzera

3. Kossuth Ľudovít (NEKA) 387 platných hlasov

foto

medzera

4. Beke Zoltán (NEKA) 362 platných hlasov

foto

medzera

5. Marko Peter, OKS 308 platných hlasov

foto

medzera

6. Focko František SMER 305 platných hlasov

foto

volebný obvod

1. Borzy Gabriel,  SMK-MKP 402 platných hlasov (9.1.2013 sľub poslanca)

foto

Náhraník poslanca Pavlíka Dušana (NEKA) 665 platných hlasov, ktorý sa ku dňu 31.12.2012 vzdal poslaneckého mandátu

foto

medzera

2. Kováč Karol, (NEKA) 554 platných hlasov

foto

medzera

3. Kuhn Ivan OKS 498 platných hlasov

foto

medzera

4. Kemény Dionýz,  (NEKA) 406 platných hlasov

foto

volebný obvod

1. Ocelník Roman (NEKA) 800 platných hlasov

foto

medzera

2. Cyril Motyka, MOST-HÍD 444 platných hlasov (6.9.2012 slľub poslanca)

foto 

* náhradník poslankyne Janky Mičudovej (NEKA - 571 platných hlasov), ktorá odstúpila, keďže zasadne na post vedúcej odboru školstva, mládeže, športu a zboru pre občianske záležitosti na Mestskom úrade v Rožňave

foto

medzera

3. Kovács Radoslav,  (NEKA) 487 platných hlasov

foto

medzera

4. Bischof Matúš,  OKS 484 platných hlasov

foto

medzera

5. Arpád Laco, SMK, 430 platných hlasov

foto

* od 15.11.2012 - náhradník Pavla Burdigu (MOST-HÍD 480 platných hlasov) - novozvoleného primátora v predčasných voľbách

foto

medzera

6. Pollák Dušan (NEKA) 480 platných hlasov

foto

medzera

7. Džačár Peter (NEKA) 467 platných hlasov

foto

medzera

Ulice patriace do volebného obvodu č. 1:

Dovčíkova, Kozmonautov, Krásnohorská, Ružová, Slnečná, Vitéz kert, Banícka, Cintorínska, Hornocintorínska, Hrnčiarska, Jána Brocku, Jasná, Juraja Marikovszkého, Klobučnícka, Krátka, Kúpeľná, Majerská, Martina Kukučína, Podrákošská, Skalná, Splavná, Strmá, Útulná, Čučmianska dlhá, J. A. Komenského, Lesná, Čučmianska, Sama Czabána, Akademika Hronca, Alej Antona Kissa, Betliarska, Cyrila a Metoda, Janka Kráľa, Kósu-Schoppera, Kvetná, Lipová, Námestie 1. mája, Námestie baníkov, Pod Kalváriou, Šafárikova do č. 17 nepárne, do č. 22 párne, Špitálska, Tichá, Tlačiarenská, Záhradnícka, Zeleného stromu, Rožňavská Baňa, mestská časť Nadabula

Ulice patriace do volebného obvodu č. 2:

Mierová, Zlatá, Hviezdoslavova. Jarná, Letná, Vajanského, Strelnica, Štítnická, Železničná, Budovateľská, Chalupkova, Jozefa Mikulíka, Pionierov, Šípková, Ernesta Rótha, Malá, Šafárikova od č. 19 nepárne a od č. 50 párne do konca ulice

Ulice patriace do volebného obvodu č. 3:

Kolomana Tichyho, Košická, Páterová, Pavla Dobšinského, Rumunská, 29. augusta, 9. mája, Bočná, Garbiarska, Gemerská, Južná, Kasárenská, Laca Novomeského, Tehelná, Andreja Cházára, Jovická, M.R. Štefánika, Okružná, Východná, Zoltána Fábryho, Edelényska, Kyjevská , Zakarpatská

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.