Pedikúra - manikúra  minibager

Poslanecký návrh č.2 jún 2014 - Motorkárom

... AKTUALIZÁCIA - požiadal som hlavnú kontrolórku o preskúmanie, či primátor Burdiga neporušil zákon ...

Navrhované parkovisko pre motorkárov

... AKTUALIZÁCIA ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Roman Ocelník, poslanec MZ Rožňava Roman Ocelník, poslanec MZ Rožňava informuje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aktualizácia 25.9.2014 - Na dnešnom zasadnití MZ som požiadal  hlavnú kontrolórku o preskúmanie, či primátor Pavol Burdiga neporušil zákon, keďže zadržal môj poslanecký návrh a nepredložil ho na prerokovanie poslancom. Dohodli sme písomnú odpoveď do mesiaca. Podľa výsledku zvážim ďalšie kroky na preskúmanie zákonnosti a odopretia mojich poslaneckých práv.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aktualizácia 28.7.2014 - na rokovanie MZ dňa 23.7.2014 aj napriek môjmu naliehaniu opäť nebol zaradený môj poslanecký návrh. Pripadá mi, ako by sa primátor Pavol Burdiga pohrával s mojim poslaneckým právom a zrejme bude na mieste preskúmať, či vedome - nevedome neporušuje zákon, resp. nezneužíva svoje postavenie. Alebo je to len gradácia arogancie zo strany primátora?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aktualizácia 16.7.2014 - na rokovanie MZ opäť nebol zaradený môj poslanecký návrh - primátora som opäť požiadal o jeho zaradenie:

Dobrý deň,

v programe (mimo plánovaného kalendára) zvolaného MZ na deň 23.7.2014 opäť nie je zaradený môj poslanecký návrh na vytvorenie parkovacej plochy pre motorkárov na Námestí baníkov, ktorý som podal už 3.6.2014! Keďže sa jedná o akútnu záležitosť sezónneho charakteru, dôrazne žiadam o zaradenie tohto bodu do programu rokovania.

Roman Ocelník, poslanec MZ Rožňava

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Môj nižšieuvedený poslanecký návrh primátor mesta Pavol Burdiga nezaradil do júnového zasadnutia MZ Rožňava. Najbližšie rokovanie MZ je naplánované na september 2014, teda takmer na konci motorkárskej sezóny. ... no more coments ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.6.2014 som podal poslanecký návrh na vytvorenie parkovacej plochy pre motorkárov, ktorý prinášam v plnom znení:

...

Pán primátor, pani prednostka.

 

Poslanecký návrh č.2 jún 2014

 

Žiadam vytvoriť parkovaciu časť pre motorkárov na severnej časti Námestia baníkov – viď foto.

 

Odôvodnenie:

Na severnej časti sa nachádza všeobecne obľúbený motobar, ktorý sa teší obľube aj mimorožňavských motorkárov. Zriadením pešej zóny však poniektorí nemajú odvahu zaparkovať svoju motorku ďaleko od uvedeného baru a radšej ho nenavštívia. Má to viac dôvodov. Jedným sú rozpálené výfuky, kde je potrebné často upozorniť rodičov menších detí, aby si dávali pozor. Ďalším dôvodom je fakt, že poniektoré stroje sú mimoriadne hodnotné a pravý motorkár ich má rád pod dohľadom. Nie je to auto, ktoré sa dá zamknúť. Každý jeden návštevník nášho mesta je len prínos k rozvoju turistiky, o ktorej zatiaľ stále len polemizujeme. Tu je možnosť aspoň zrniečkom prispieť k jej rozvoju.

 

Návrh riešenia:

Viď foto – pri vstupe do „pešej zóny“ po ľavej strane kvetináče premiestniť a vytvoriť tak plochu na parkovanie motoriek. Túto plochu označiť dopravnou značkou, ktorá je momentálne umiestnená na severe západnej časti námestia.

 

Navrhovaný termín:

Bezodkladne po schválení

Roman Ocelník, poslanec MZ Rožňava Roman Ocelník, poslanec MZ Rožňava

...

Navrhované parkovisko pre motorkárov

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.