Pedikúra - manikúra  minibager

Poslanecký návrh č.3 jún 2014 - "Sanatórium"

... Rozbitú cestu poslanci nepovažujú za prioritu - ako hlasovali? ...

cesta ku sanatóriu

Zdá sa, že totálne rozbitá cesta ku "Sanatóriu" sa opravy tak skoro nedočká, poslanci jej opravu nezaradili medzi priority na júnovom zasadnutí MZ Rožňava, takto hlasovali na môj konkrétny, nižšie uvedený poslanecký návrh:

hlasovanie poslancov

Podal som poslanecký návrh oprava cesty ku "Sanatóriu", ktorý prinášam v plnom znení:

...

Pán primátor, pani prednostka.

Poslanecký návrh č.3 jún 2014

 

Žiadam zaradiť medzi priority opravu – rekonštrukciu (vo vlastnej réžii) cesty vedúcej ku Sanatóriu v úseku od cestného mosta  – viď foto.

 

Odôvodnenie:

Cesta je v dezolátnom stave s množstvom výtlkov. Je to jediná cesta vedúca ku zariadeniu pre seniorov, a aj oni majú právo na dôstojnú jeseň života. Prechádzajú tadiaľ aj ich návštevy, obsluha, personál, občas sanitky. Tiež by sa občas s radosťou poprechádzali aj mimo areálu. Treba zobrať v úvahu aj skutočnosť, že za súčasný stav môže aj samo Mesto Rožňava, keďže tam premávajú ťažkotonážne nákladné autá prevážajúce guľatinu aj z Mestských lesov. Po oprave by sa táto cesta mohla stať obľúbenou možno aj pre cykloturistov.

 

Návrh riešenia:

Miestami vyspraviť surovou vyfrézovanou asfaltovou drťou zo zásob mesta a miestami opraviť výtlky asfaltovou drťou zo zásob mesta s použitím recyklátora. Využiť aktivačných pracovníkov. Nezabudnúť na vyčistenie okolitých rigolov z dôvodu odvodnenia. Podľa aktuálnej ekonomiky Mestských lesov použiť financie možno aj z tohto zdroja.

 

Navrhovaný termín:

Do 30.9.2014

Roman Ocelník, poslanec MZ Rožňava Roman Ocelník, poslanec MZ Rožňava

...

cesta ku sanatóriu

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.