Pedikúra - manikúra  minibager

Primátor RV pôjde na minimum!

MZ Rožňava - poslanci a primátor

Na ustanovujúcom zasadnutí MZ v Rožňave dňa 22.12.2010 bol do programu zaradený aj bod - určenie platu primátorovi mesta. Na prvý pohľad sa môže zdať, že najväčším kritériom rozhodovania je zlá finančná situácia v meste. Poslanci nakoniec jednohlasne stanovili primátorovi najnižší zákonom stanovený plat, teda v prípade primátora Rožňavy sa jedná o sumu 2.093 € mesačne. Táto suma vychádza z minimálnej mzdy zamestnanca v NH za rok 2009 (744,50 €) násobenej násobkom podľa počtu obyvateľov (10.001 - 20.000 ... 2,81 násobok). Poslanci podľa zákona môžu tento plat zdvihnúť až na dvojnásobok.

Ostáva len veriť, že podobný postoj poslanci zaujmú aj pri určovaní vlastných poslaneckých odmien, že ani jeden tam nešiel zarobiť ale hlavne pomôcť nášmu peknému mestu.

Na záver je na mieste spomenúť skutočnosť, že primátor mesta svojim rozhodnutím ponechal na poste prednostu MÚ Jána Štefana, čo sa stretlo so zápornou reakciou niektorých poslancov.

red.,

foto: Erika Ocelníková ml. - archív

MZ Rožňava - poslanci a primátor

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.