Prvé výročie poslancovania schválili zvýšenie poplatku za hrobové miesto o 100%, aj dane pôjdu hore ...

a a

Dnes sa konalo zasadnutie MZ Rožňava.

Jedným z bodov rokovania bolo aj zvýšenie poplatku za hrobové miesto na cintoríne o 100%, čo poslanci vo väčšine schválili.

Hlasovanie:

a

Zelené: ZA

Červené: PROTI

Ružové: ZDRŽALI SA

cintorín pohreb

V programe rokovania sme mali aj materiál zvyšovania miestnych daní a poplatkov, aj poplatku za komunálny odpad, tento bod bol nakoniec v rokovaní prerušený a presunutý na decembrové zastupiteľstvo. Na nutnosť zvyšovania v tejto oblasti apelovala ekonómka mesta Klára Leskovjanská, ktorá to odôvodnila na neutešených číslach, ktoré nie sú naklonené vyrovnanému zrejme rozpočtu, o ktorých sa vraj dozvedela len pred pár dňami. Možno som to zle podal ale ja to beriem tak, že v rozpoče je nejaký vážny problém.

Tak, ako som nepodporil 100 percentné zvýšenie poplatku za hrobové miesto, nepodporím ani zvýšenie daní a poplatkov.

Roman Ocelník, poslanec MZ Rožňava

a

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.