Pedikúra - manikúra  minibager

Roman Ocelník KV 2018

Roman Ocelník, poslanec MZ Rožňava

...

Roman Ocelník, poslanec MZ Rožňava

Roman Ocelník, kandidát na post poslanca MZ Rožňava 2018-2022

...

Volebný obvod č. 2 pod poradovým číslom 21.

Ako poslancovi MZ v Rožňave sa mi za 2 volebné obdobia 2010-2014 a 2014-2018 podarilo presadiť mnoho z mojich plánov v prospech obyvateľov tohto mesta, v čom som rozhodnutý aj naďalej pokračovať.

Ako hodnotím moje pôsobenie na poste poslanca vo volenom období 2014-2018:

- poslanec MZ Rožňava 2010-2014 a 2014-2018

- poverený vykonávaním sobášnych aktov - klik TU.

- predseda Komisie pre cestovný ruch a regionálnu politiku

- podpredseda Komisie pre ochranu verejného poriadku

- člen rady školy MŠ Štítnická

- člen rady školy ZŠ Pionierov

Tak za toto všetko som si zarobil odhadom okolo 100 EUR mesačne.

Neprofitoval som som zo žiadnych mestkých zákazok, mesto o moje služby v oblasti propagácie neprejavilo záujem, a svoje objednávky smerovalo mojej konkurencii.

Nekúpil som žiaden mestský majetok ja ani moja rodina. Aj keď moja manželka podala žiadosť na odkúpenie zhruba niečo vyše 200 štvorákov "smetiska" hneď vedľa jej nehnuteľnosti v k.ú. Nadabula, verejne neprístupného a mestu nepotrebného, predaj poslanci neschválili. Považujem to asi tak ... "nepodporil si hlasovaním naše kšefty - ukážeme ti!". Vaše záhadné kšefty ani naďalej nikdy nepodporím S vyplazeným jazykom.

Niekoľko dôležitých okruhov ďalšej práce:

- naďalej pokračovanie v opravách a rekonštrukcii ciest aj chodníkov, za toto volebné obdobie sme vyčlenili zhruba 500 000 EUR priamo a počítať môžeme ešte skrytých 100 000 EUR z Technických služieb

- hospodárne a hlavne transparentné nakladanie s majetkom mesta

- deti v súkromných školských zariadeniach sú tiež naše deti, jednoznačne 100 percentné financovanie aj súkromného školstva bez diskriminácie

- naďalej podporovať šport a kultúru, kde sme už v tomto volebnom období zdvojnásobili dotácie

- rozbehli sme projekt cyklotrasy, aj keď to nevyzerá ružovo a nikto nemôže sľubiť, že aj naozaj budú, niektoľko krokov sme už podnikli, zmluvy na pozemky, projekty ... dosť peňazí sme už v tomto smere minuli. Hlasovaním určite podporím aj naďalej túto tému.

- mnohé školské a predškolské zariadenia prebehli čiastočnou alebo takmer úplnou rekonštrukciou, v tomto trende je potrebné pokračovať naďalej

- v oblasti cestovného ruchu pokračovať v aktivitách ITF a naďalej sa ich zúčastňovať

Roman Ocelník, poslanec MZ Rožňava

Volebný obvod číslo 2 - ulice: Budovateľská, Chalupkova, Jozefa Mikulíka, Pionierov, Šípková, Kolomana Tichyho, Košická, Páterová, Pavla Dobšinského, Rumunská 29. augusta, 9. mája, Alej Jána Pavla II., Bočná, Ernesta Rótha, Františky Andrássyovej, Garbiarska, Gemerská, Južná, Kasárenská, Laca Novomeského, Tehelná, Andreja Cházára, Jovická, M.R. Štefánika, Okružná, Východná, Zoltána Fábryho Dúhová, Edelényska, Kyjevská , Zakarpatská

Roman Ocelník, poslanec MZ Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.