Pedikúra - manikúra  minibager

Utiahnu si poslanci opasok, alebo tam išli len pre peniaze?

... môj poslanecký návrh na 50%-tné zníženie odmien poslanci neschválili ...

Rožňava a okolie - pohľad zhora

Môj poslanecký návrh - viď nižšie modrým písmom . na 50%-tné zníženie odmien poslanci na júnovom zasadnutí MZ Rožňava neschválili, takto hlasovali:

hlasovanie poslancov

Na začiatku volebného obdobia, 10.1.2011 som podal poslanecký návrh, aby poslanci MZ Rožňava a členovia komisií pracovali do konca daného roka bez nároku na odmenu. Na riadnom zasadnutí MZ v Rožňave dňa 24.2.2011 sa prejednával v bode č. 12 môj poslanecký návrh, aby odo dňa schválenia až do konca roka 2011 pracovali poslanci a členovia komisií bez nároku na odmenu. Návrh som spresnil priamo na zasadnutí, keďže komisie ma nedokázali za mesiac a pol, od podania návrhu osloviť so spresnením môjho návrhu! Nič na tom nemení výsledok hlasovania, kde mimo mňa návrh podporil poslanec Karol Kováč. Poslanci František Focko a Dušan Pollák sa hlasovania zdržali. Proti tomuto návrhu hlasovali poslanci Viktor Baláž, Zoltán Beke, Matúš Bischof, Ondrej Bolaček, Pavol Burdiga, Peter Džačár, Dionýz Kemény, Ľudovít Kossuth, Radoslav Kovács, Ivan Kuhn, Peter Marko, Janka Mičudová, Dušan Pavlík.

S odstupom času som sa rozhodol opäť podniknúť kroky v tomto smere a aj keď je dnes sobota (3.5.2014), poslanec nikdy "nespí", pripravil som nový poslanecký návrh, ktorý som pre malou chvíľkou odoslal e-mailom primátorovi mesta a prednostke MÚ v nasledovnom znení:

Pán primátor Pavol Burdiga, pani prednostka Erika Mihalíková

VEC: poslanecký návrh

Žiadam o zaradenie do najbližšieho rokovania MZ tento poslanecký návrh o zmene v Poriadku odmeňovaní predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava zo dňa 12.6.2012 - klik TU.

V časti II. §4 bod 1 žiadam vypustiť sumu 50 € a nahradiť sumou 25 €.

V časti II. §6 bod 1 žiadam

1, u predsedu komisie vypustiť sumu 80 € a nahradiť sumou 40 €

2, u  podpredsedu komisie vypustiť sumu 50 € a nahradiť sumou 25 €

3, u člena komisie vypustiť sumu 30 € a nahradiť sumou 15 €

Svoj poslancký návrh odôvodňujem tým, že práca poslanca a tiež práca v komisiách má byť cťou a nie zárobkovou činnosťou  a môj návrh tiež odôvodňujem zlou finančnou situáciou mesta. Ročne takto vidím úsporu 10-15 tisíc €, čo je nezanedbateľná položka, ktorá sa môže využiť napríklad na opravu chodníkov, škôl a predškolských zariadení, rozpadávajúcej sa budovy v časti Nadabula, kosenie, či iné dôležité činnosti pre blaho občanov.

V Rožňave, dňa 3.5.2014

Roman Ocelník, poslanec MZ Rožňava

Možno by si poslanci mali v pamäti občerstviť aj nedávne zvýšenie platu primátora o 515 € - klik TU - znížením svojich odmien by sa mohli spolupodieľať na financovaní tohto zvýšenia, aby sa to neustále neprenášalo na plecia občanov zvyšovaním daní, poplatkov, školného v predškolských zariadeniach ...

Uvidíme, či poslanci budú ochotní vzdať sa časti svojich odmien pre blaho Rožňavy, či to robia pre česť a potrebu pomôcť Rožňave alebo im post poslanca príde ako výrazné prilepšenie vlastného rozpočtu.

Výsledky hlasovania Vám samozrejme prinesiem.

Roman Ocelník, poslanec MZ Rožňava Roman Ocelník, poslanec MZ Rožňava

...

Poslanci MZ Rožňava 2010-2014

volebný obvod

Erika Szabadosová, poslankyňa Z Rožňava

1. Erika Szabadošová, (NEKA) 278 platných hlasov, sľub poslanca zložila 10.2.2014

* náhradníčka poslanca Bolačeka Ondreja, (NEKA) 545 platných hlasov - po ťažkej chorobe zomrel dňa 27.1.2014 - klik TU.

foto

medzera

2. Lach Ján, MOST-HÍD 299 platných hlasov (17.10.2011 slľub poslanca)

foto 

* náhradník poslanca Viktora Baláža (NEKA - 453 platných hlasov), ktorý sa vzdal mandátu 7.10.2011

foto

medzera

3. Kossuth Ľudovít (NEKA) 387 platných hlasov

foto

medzera

4. Beke Zoltán (NEKA) 362 platných hlasov

foto

medzera

5. Marko Peter, OKS 308 platných hlasov

foto

medzera

6. Focko František SMER 305 platných hlasov

foto

volebný obvod

1. Borzy Gabriel,  SMK-MKP 402 platných hlasov (9.1.2013 sľub poslanca)

foto

Náhraník poslanca Pavlíka Dušana (NEKA) 665 platných hlasov, ktorý sa ku dňu 31.12.2012 vzdal poslaneckého mandátu

foto

medzera

2. Kováč Karol, (NEKA) 554 platných hlasov

foto

medzera

3. Kuhn Ivan OKS 498 platných hlasov

foto

medzera

4. Kemény Dionýz,  (NEKA) 406 platných hlasov

foto

volebný obvod

1. Ocelník Roman (NEKA) 800 platných hlasov

foto

medzera

2. Cyril Motyka, MOST-HÍD 444 platných hlasov (6.9.2012 slľub poslanca)

foto 

* náhradník poslankyne Janky Mičudovej (NEKA - 571 platných hlasov), ktorá odstúpila, keďže zasadne na post vedúcej odboru školstva, mládeže, športu a zboru pre občianske záležitosti na Mestskom úrade v Rožňave

foto

medzera

3. Kovács Radoslav,  (NEKA) 487 platných hlasov

foto

medzera

4. Bischof Matúš,  OKS 484 platných hlasov

foto

medzera

5. Arpád Laco, SMK, 430 platných hlasov

foto

* od 15.11.2012 - náhradník Pavla Burdigu (MOST-HÍD 480 platných hlasov) - novozvoleného primátora v predčasných voľbách

foto

medzera

6. Pollák Dušan (NEKA) 480 platných hlasov

foto

medzera

7. Džačár Peter (NEKA) 467 platných hlasov

foto

medzera

Ulice patriace do volebného obvodu č. 1:

Dovčíkova, Kozmonautov, Krásnohorská, Ružová, Slnečná, Vitéz kert, Banícka, Cintorínska, Hornocintorínska, Hrnčiarska, Jána Brocku, Jasná, Juraja Marikovszkého, Klobučnícka, Krátka, Kúpeľná, Majerská, Martina Kukučína, Podrákošská, Skalná, Splavná, Strmá, Útulná, Čučmianska dlhá, J. A. Komenského, Lesná, Čučmianska, Sama Czabána, Akademika Hronca, Alej Antona Kissa, Betliarska, Cyrila a Metoda, Janka Kráľa, Kósu-Schoppera, Kvetná, Lipová, Námestie 1. mája, Námestie baníkov, Pod Kalváriou, Šafárikova do č. 17 nepárne, do č. 22 párne, Špitálska, Tichá, Tlačiarenská, Záhradnícka, Zeleného stromu, Rožňavská Baňa, mestská časť Nadabula

Ulice patriace do volebného obvodu č. 2:

Mierová, Zlatá, Hviezdoslavova. Jarná, Letná, Vajanského, Strelnica, Štítnická, Železničná, Budovateľská, Chalupkova, Jozefa Mikulíka, Pionierov, Šípková, Ernesta Rótha, Malá, Šafárikova od č. 19 nepárne a od č. 50 párne do konca ulice

Ulice patriace do volebného obvodu č. 3:

Kolomana Tichyho, Košická, Páterová, Pavla Dobšinského, Rumunská, 29. augusta, 9. mája, Bočná, Garbiarska, Gemerská, Južná, Kasárenská, Laca Novomeského, Tehelná, Andreja Cházára, Jovická, M.R. Štefánika, Okružná, Východná, Zoltána Fábryho, Edelényska, Kyjevská , Zakarpatská

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.