Verejné zasadnutie komisie Kultúry, CR ... občania sú vítaní

Mestský úrad Rožňava

...

Oznámenie o zasadnutí komisie


12. 2. 2019 o 15.00 hod.

Zasadačka III. poschodie, Mestský úrad Rožňava
 


Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Doplnenie rokovacieho poriadku komisií MZ – JUDr. Judita Jakobejová
 3. Poriadok odmeňovania– JUDr. Judita Jakobejová
 4. Návrh na prehodnotenie „Zásad participatívneho rozpočtu v meste Rožňava“ - Ing. Klára Leskovjanská
 5. Štatút participatívneho rozpočtu mesta Rožňava - Ing. Klára Leskovjanská
 6. Návrh na schválenie dodatku č. 2 k internej smernice- Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava - Ing. Klára Leskovjanská
 7. VZN o dotáciách – Mgr. Juraj Halyák
 8. VZN o kronike mesta – Mgr. Juraj Halyák
 9. Štatút mesta – Mgr. Juraj Halyák
 10. TIC Rožňava- vyhodnotenie prevádzky - Mgr. Juraj Halyák
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

...

Rokovanie komisie je verejné. Občania mesta a iné osoby sa môžu zúčastniť na rokovaní komisie. Výnimkou účasti občanov sú prípady, kedy si to vyžaduje Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Predseda :
Miroslav Demény

Podpredseda :

Mgr. Matúš Bischof

Členovia :

Mgr. Monika Kerekešová, DIS.art.,
Mgr. Valéria Icsová
Mária Štítnická
Bc. Anežka Kleinová
Peter Katrenics
Mgr. Radoslav Kovács
Ján Szőllős

 

Tajomník :

Bc. Romina Gyuréková

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Klub športovej kynológie - Rožňava

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Aké máte skúsenosti s Úradom práce v Rožňave:

Minibager

vodoinštalatér

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA