Verejné zasadnutie komisie Kultúry, CR ... občania sú vítaní

Mestský úrad Rožňava

...

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky MZ v RožňaveV Rožňave, dňa 6. 9. 2019

 


Oznámenie o zasadnutí komisie


10. 9. 2019 o 16.00 hod.

Zasadačka III. poschodie, Mestský úrad Rožňava
 


Program:

 1. Otvorenie
 2. Plnenie uznesení – Mgr. Matúš Bischof
 3. Zriadenie komisie pre rómsku komunitu pri MZ v Rožňave – návrh – JUDr. Judita Jakobejová
 4. Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – návrh na zmenu a doplnenie - JUDr. Judita Jakobejová
 5. Rokovací poriadok MZ – návrh na zmenu – JUDr. Judita Jakobejová
 6. Obchodná verejná súťaž na služby poskytované TIC Rožňava a nájom nebytových priestorov užívaných TIC Rožňava – Mgr. Juraj Halyák
 7. Rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie –MsD Actores – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.06.2019 – Ing. Klára Leskovjanská
 8. Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2018 - Ing. Klára Leskovjanská
 9. Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2019 - Ing. Klára Leskovjanská
 10. Všeobecne záväzné nariadenie o vylepovaní plagátov na území mesta Rožňava - poslanecký návrh Mgr. Michal Drengubiak
 11. Rôzne – Prenájom budov mesta na kultúrno-spoločenské akcie (OKC, Radnice, MsÚ) – Mgr. Valéria Icsová
 12. Diskusia
 13. Záver

 

 

 

pdf iconMateriál komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
(PDF,16 MB)

 

 

 

 
 
 
          Miroslav Demény,v.r
predseda komisie

...

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky

Predseda :
Miroslav Demény

Podpredseda :

Mgr. Matúš Bischof

Členovia :

Mgr. Monika Kerekešová, DIS.art.,
Mgr. Valéria Icsová
Mária Štítnická
Bc. Anežka Kleinová
Peter Katrenics
Mgr. Radoslav Kovács
Ján Szőllős

 

Tajomník :

Bc. Romina Gyuréková

...

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

V Rožňave plánujú postaviť predajňu MERCURY MARKET:

Minibager

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT