Verejné zasadnutie komisie Kultúry, CR ... občania sú vítaní

Mestský úrad Rožňava

...

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky MZ v RožňaveV Rožňave, dňa 8. 3. 2019

 


Oznámenie o zasadnutí komisie


12. 3. 2019 o 16.00 hod.

Zasadačka III. poschodie, Mestský úrad Rožňava
 


Program:

 1. Otvorenie
 2. Štatút mesta – Mgr. Juraj Halyák
 3. Návrh rozpočtu Mesta Rožňava vrátane RO a PO na roky 2019-2021 – Ing. Klára Leskovjanská
 4. Návrh na prehodnotenie „Zásad participatívneho rozpočtu v meste Rožňava“ a „Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Rožňava „- Ing. Klára Leskovjanská
 5. Návrh na plnenie uznesenia č 25/2019 z MZ – Miroslav Demény
 6. Turistická informačná kancelária – nájomná zmluva – Miroslav Demény
 7. Návrh na osobnosť roka 2019 - Ján Kádar - Miroslav Demény
 8. Plán kultúrnych podujatí v meste Rožňava v roku 2019 - Bc. Lucia Kerekešová
 9. Návrh na doplnenie kultúrnych podujatí do termínovníka – členovia komisie
 10. REŠTARTNI SA o.z. Objav svoje aktívne ja. Celoročný projekt na bicykli a turistiku medzi Zádielom a Domicou - Miroslav Demény
 11. Cestovný lexikón – Mgr. Peter Kolnik / Slovakia 2019 – Ing. Július Geleta
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

 
 
          Miroslav Demény,v.r
predseda komisie

...

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky

Predseda :
Miroslav Demény

Podpredseda :

Mgr. Matúš Bischof

Členovia :

Mgr. Monika Kerekešová, DIS.art.,
Mgr. Valéria Icsová
Mária Štítnická
Bc. Anežka Kleinová
Peter Katrenics
Mgr. Radoslav Kovács
Ján Szőllős

 

Tajomník :

Bc. Romina Gyuréková

...

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ktorý obdchoďák v RV je pre Vás obľúbený?:

Minibager

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA