Verejné zasadnutie komisie Výstavby ... občania sú vítaní

Mestský úrad Rožňava

...

Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií


 

Oznámenie o zasadnutí

 

 

Komisie výstavby, ÚP a MK pri MZ v Rožňave, ktoré sa uskutoční

dňa 13. 3. 2019 o 10:00 hod. v zasadačke MsÚ na III. poschodí

PROGRAM:

bod
 
Program
 1.
 
Otvorenie
2.
 
Kontrola uznesení/odporúčaní pre MZ
 3.
 
Materiály do MZ
 
 
1.
Majetkové
 2.

Legislatívne

 3.

Iné

4.
 
 
Aktivity komisie
 
 
1.
Územný plán a kvalita výstavby
 
 
2.
Životné prostredie
 
 
3.
Zeleň a komunikácie
 
 
4.
Odpadové hospodárstvo
5.
 
 
Informácie zo Stavebného úradu
6. 
Podnety
7. 
Rôzne
8.
 
Záver
 
 
pdf iconPodrobný zoznam prejednávaných materiálov
(PDF, 161 kB

 


Rokovanie komisie je verejné. Občania mesta a iné osoby sa môžu zúčastniť na rokovaní komisie. Výnimkou účasti občanov sú prípady, kedy si to vyžaduje Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

 
 
Ing. Karol Kováč
                     predseda komisie

...

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií

Predseda :
Ing. Karol Kováč
 
Podpredseda :
Ing. Attila Kelecsényi

Členovia :
Ing. Ján Lach
Mgr. Michal Drengubiak
Ing. Radoslav Szabados
RNDr. Jozef Gregor
Ing. Soňa Raczembergová
Ing. arch. Peter Bischof
Ing. Boris Šramko
Ing. arch. Peter Tešlár
Ing. Natašá Vjestová

Tajomník :
JUDr. Mgr. Michal Bernáth

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Koho podporíte v druhom kole ... ?:

Minibager

vodoinštalatér

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA