Vitajte v Rožňave - môj poslanecký návrh neprešiel

Rožňava

Hlasovanie poslancov nájdete vo vnútri článku na spodku

V rámci mojej poslaneckej činnosti - klik TU - som podal ďalší poslanecký návrh:

Vážený pán primátor Pavol Burdiga,

 

podávam poslanecký návrh na premiestnenie megaboardu, ktorý odôvoňujem nasledovne:

 

V predošlom volebnom obdoví poslanci MZ v Rožňave schválili obrovskú investíciu v hodnote približne 1.500.000 Sk na výrobu a osadenie megaboardu vrátane pridružených na tento účel spojených výdavkov. Slovom jeden milión a päťsto tisíc korún. Tieto peniaze mohli byť použité na opravu materských škôlok, chodníkov, či iných akútnych potrieb mesta. O tom je už teraz škoda polemizovať, máme megaboard, ktorý momentálne nemá opodstatnené využitie, náklady na neho si vyžadujú trvalé platby z mestskej kasy a ani ako prebytočný majetok sa nedá speňažiť, keďže je nevhodne umiestnený a to v strede poľa nad Rožňavou. Nemá o neho teda nik záujem.

 

V smere na Košice by okoloidúci musel použiť ďalekohľad, aby sa niečo z jeho prípadného obsahu dozvedel:

 

Rožňava

 

Pri prejazde od Košíc smerom do mesta sa naskytne spomedzi jabloní na megaboard len krátky výhľad, som presvedčený, že aj z tohto pohľadu sa minie jeho zámer účinku.

 

Rožňava

 

Momentálne si megaboard na svoj chod vyžaduje trvalé finančné náklady vo forme minimálne nájomného za pozemok, keďže je umiestnený na cudzom a nie mestskom pozemku. Tiež netuším, či ohľadom elektrického napojenia nie je mesto zaťažené poplatkom za ťarchu na vecnom bremene prechodových pozemkov.

 

Navrhujem teda premiestniť uvedený megaboard na mestký pozemok, ktorým by mohla byť plocha za kúpaliskom -klik TU-, ktorá sa v týchto dňoch konečne po rokoch zanedbávania čistí a upravuje. Je to vhodné miesto, kde bude viditeľný a konečne splní svoju funkciu pri propagácii mesta, prípadne mesto by jeho prenájmom na reklamné účely mohlo zarobiť nie malé peniaze, ktoré by rozhodne pomohli prázdnej mestskej kase.

 

Pre zväčšenie klik na fotomontáž:

Rožňava

 

Je možné tiež na občasné prekrytie grafického znázornenia použiť prenosný banner a megaboard podľa potreby ročného obdobia, rôznych akcií v meste, prenájmu či iných skutočností aktualizovať:

 

Pre zväčšenie klik na fotomontáž:

Rožňava

Plocha počas čistenia:

Rožňava areál pri kúpalisku

 

Ako klady tohto premiestnenia považujem:

 

-          úspora za nájom cudzieho pozemku

-          úspora za spomínané ťarchy, ak existujú

-          osvetlenie megaboardu by zároveň zdarma slúžilo na osvetlenie momentálne tmavej plochy za kúpaliskom a čiastočne aj kúpaliska, tu by som ale prehodnotil momentálne zdroje osvetlenia a pokiaľ sú iné, tak by som zvážil výmenu za najúspornejšie LED osvetlenie

-          megaboard bude konečne efektívne využitý, prípadne bude zarábať  na svojom prenájme

 

Ako jedniný zápor uvádzam:

 

-          jednorázová finančná investícia na premiestnenie, ktorá sa ale časom vráti vyššie uvedenými kladnými stránkami

 

Žiadam, aby tento môj poslanecký návrh návrh bol predložený už na najbližšie rokovanie MZ a aby mesto predložilo k metariálom tohto bodu rokovania aj prepočet všetkých momentálnych ročných nákladov na jeho chod a tiež predpokladané jednorázové náklady na jeho premiestnenie.

 

Verím, že tento môj poslanecký návrh príjmu poslanci s pochopením a podporia ho.

Roman Ocelník, poslanec MZ Rožňava Roman Ocelník, poslanec MZ Rožňava

Poslanci hlasovali takto:

hlasovanie

 

Poslanci MZ Rožňava 2010-2014

foto

volebný obvod

Erika Szabadosová, poslankyňa Z Rožňava

1. Erika Szabadošová, (NEKA) 278 platných hlasov, sľub poslanca zložila 10.2.2014

* náhradníčka poslanca Bolačeka Ondreja, (NEKA) 545 platných hlasov - po ťažkej chorobe zomrel dňa 27.1.2014 - klik TU.

foto

medzera

2. Lach Ján, MOST-HÍD 299 platných hlasov (17.10.2011 slľub poslanca)

foto 

* náhradník poslanca Viktora Baláža (NEKA - 453 platných hlasov), ktorý sa vzdal mandátu 7.10.2011

foto

medzera

3. Kossuth Ľudovít (NEKA) 387 platných hlasov

foto

medzera

4. Beke Zoltán (NEKA) 362 platných hlasov

foto

medzera

5. Marko Peter, OKS 308 platných hlasov

foto

medzera

6. Focko František SMER 305 platných hlasov

foto

volebný obvod

1. Borzy Gabriel,  SMK-MKP 402 platných hlasov (9.1.2013 sľub poslanca)

foto

Náhraník poslanca Pavlíka Dušana (NEKA) 665 platných hlasov, ktorý sa ku dňu 31.12.2012 vzdal poslaneckého mandátu

foto

medzera

2. Kováč Karol, (NEKA) 554 platných hlasov

foto

medzera

3. Kuhn Ivan OKS 498 platných hlasov

foto

medzera

4. Kemény Dionýz,  (NEKA) 406 platných hlasov

foto

volebný obvod

1. Ocelník Roman (NEKA) 800 platných hlasov

foto

medzera

2. Cyril Motyka, MOST-HÍD 444 platných hlasov (6.9.2012 slľub poslanca)

foto 

* náhradník poslankyne Janky Mičudovej (NEKA - 571 platných hlasov), ktorá odstúpila, keďže zasadne na post vedúcej odboru školstva, mládeže, športu a zboru pre občianske záležitosti na Mestskom úrade v Rožňave

foto

medzera

3. Kovács Radoslav,  (NEKA) 487 platných hlasov

foto

medzera

4. Bischof Matúš,  OKS 484 platných hlasov

foto

medzera

5. Arpád Laco, SMK, 430 platných hlasov

foto

* od 15.11.2012 - náhradník Pavla Burdigu (MOST-HÍD 480 platných hlasov) - novozvoleného primátora v predčasných voľbách

foto

medzera

6. Pollák Dušan (NEKA) 480 platných hlasov

foto

medzera

7. Džačár Peter (NEKA) 467 platných hlasov

foto

medzera

Ulice patriace do volebného obvodu č. 1:

Dovčíkova, Kozmonautov, Krásnohorská, Ružová, Slnečná, Vitéz kert, Banícka, Cintorínska, Hornocintorínska, Hrnčiarska, Jána Brocku, Jasná, Juraja Marikovszkého, Klobučnícka, Krátka, Kúpeľná, Majerská, Martina Kukučína, Podrákošská, Skalná, Splavná, Strmá, Útulná, Čučmianska dlhá, J. A. Komenského, Lesná, Čučmianska, Sama Czabána, Akademika Hronca, Alej Antona Kissa, Betliarska, Cyrila a Metoda, Janka Kráľa, Kósu-Schoppera, Kvetná, Lipová, Námestie 1. mája, Námestie baníkov, Pod Kalváriou, Šafárikova do č. 17 nepárne, do č. 22 párne, Špitálska, Tichá, Tlačiarenská, Záhradnícka, Zeleného stromu, Rožňavská Baňa, mestská časť Nadabula

Ulice patriace do volebného obvodu č. 2:

Mierová, Zlatá, Hviezdoslavova. Jarná, Letná, Vajanského, Strelnica, Štítnická, Železničná, Budovateľská, Chalupkova, Jozefa Mikulíka, Pionierov, Šípková, Ernesta Rótha, Malá, Šafárikova od č. 19 nepárne a od č. 50 párne do konca ulice

Ulice patriace do volebného obvodu č. 3:

Kolomana Tichyho, Košická, Páterová, Pavla Dobšinského, Rumunská, 29. augusta, 9. mája, Bočná, Garbiarska, Gemerská, Južná, Kasárenská, Laca Novomeského, Tehelná, Andreja Cházára, Jovická, M.R. Štefánika, Okružná, Východná, Zoltána Fábryho, Edelényska, Kyjevská , Zakarpatská

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.