Pedikúra - manikúra  minibager

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na území mesta Rožňava

 

Podľa §81 ods. 7) písm. b) č. 1. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obec okrem povinností podľa § 14 ods. 1 povinná zabezpečiť zavedenie a  vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) podľa § 83 ods. 1) spomínaného zákona.

Z tohto dôvodu bude mesto Rožňava prostredníctvom zmluvnej spoločnosti zabezpečujúcej zber triedeného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (ďalej len „BRKO“) v pravidelných intervaloch zabezpečovať zber tohto odpadu podľa zvozových kalendárov na rok 2023 pre rodinné domy a zvozových kalendárov na rok 2023 pre bytové domy.

Zber BRKO bude zabezpečený prostredníctvom 660 l hnedých nádob umiestnených pri stojiskách odpadov pri bytových domoch a odvážaný podľa zvozových kalendárov na rok 2023 pre bytové domy.
Zber biologického odpadu zaužívaný v rodinných domoch sa nemení, avšak doň môžete umiestňovať aj kuchynský odpad rastlinného pôvodu (šupky z ovocia a zeleniny, čajové a kávové zvyšky – nie varené a pečené). Biologické odpady v rodinných domoch sa budú zhromažďovať v 120 l zberných nádobách a budú odvážané v termínoch podľa zvozových kalendárov na rok 2023 pre rodinné domy.

Zvozové kalendáre pre odvoz komunálneho odpadu a separovaných zložiek odpadov na rok 2023 Vám budú distribuované v čase zberu komunálneho odpadu v týždni od 09. 01. 2023 do 13. 01. 2023.


Zdroj: Mesto Rožňava


Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.