Tunel Soroška - TK

petícia za výstavbu R2 a tunela pod Soroškou

...

P O Z V Á N K A

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy podľa § 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Pavol Burdiga, Košická 22, 048 01 Rožňava a petičný výbor

si Vás dovoľujeme pozvať

dňa 01.07.2020 o 10:00 hod.

na tlačovú konferenciu týkajúcu sa tunela Soroška,ktorá sa uskutoční na obecnom úrade v Jablonove nad Turňou

V uplynulých dňoch boli v médiách zverejnené informácie, ktoré obyvateľov a zástupcom samospráv regiónu Rožňava značne znepokojili. Boli to informácie týkajúce sa časti výstavby cesty R2, úseku Jablonov nad Turňou - Rožňava, ktorej súčasťou je aj tunel Soroška a v súčasností beží verejné obstarávanie na zhotoviteľa tejto časti stavby. Podané informácie sme si začali overovať a zistili sme, že tieto nie sú podložené pravdivým tvrdeniami a nie sú podané v súlade so skutkovým stavom.

V článku, ktorý bol zverejnený v HNonline dňa 11.6.2020 boli uvedené informácie:

Navyše, jasné nebolo ani to, či má platné územné rozhodnutie.

Ak by tender nezastavili kvôli životnému prostrediu, mohol dostať stop od samého ministerstva dopravy. To sa totiž v minulosti vyjadrilo, že podpis zmluvy bude závisieť od výsledku analýzy. Na nej rezort pracoval spolu s Útvarom hodnoty za peniaze (UHP).

Podľa analytika inštitútu INEKO boli koncom roka 2019 vykúpené len dve tretiny pozemkov.

Kameňom úrazu bolo napríklad aj to, že objektu chýbalo stavebné povolenie.

Na všetky tieto a ďalšie otázky Vám odpovieme na tlačovej konferencii a na mnohé ďalšie, ktoré sa týkajú časti stavby tunela Soroška.

PAVOL BURDIGA

+421 905 478 121

Ilustračné foto: Roman Ocelník - archív IndoNoviny zo dňa 13.4.5015

...

petícia za výstavbu R2 a tunela pod Soroškou

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT