Pedikúra - manikúra  minibager

Zápis detí do prvého ročníka základných škôl – školský rok 2023/2024

Oznámenie o termíne zápisu detí do prvého ročníka základných škôl – školský rok 2023/2024 - v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava

Mesto Rožňava v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN mesta Rožňava č. 9/2014 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole oznamuje zákonným zástupcom detí, že zápis do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava t. j.:

Základná škola Akademika J. Hronca, Zakarpatská 12;
Základná škola, Pionierov 1;
Základná škola, Zlatá 2;
Spojená škola J. A. Komenského 5 –
Óvoda, Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola

na školský rok 2023/2024 bude  prebiehať v termíne:
3.  4.  2023    -   5.  4.  2023
v čase od 7.30 do 16.30 hod.
 
Podrobnosti k zápisu nájdete na webových sídlach jednotlivých škôl.
 
    Michal Domik
primátor
 

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.