Pedikúra - manikúra  minibager

7 krát súdne trestaný sa pokúsil o samovraždu

Viktor Pollák, ktorý s deťmi žil v Plešivci, okres Rožňava, sedem krát súdne trestaný, naposledy odsúdený za “kúpu” televízora sa vo väzení vraj pokúsil o samovraždu. Urobil tak po zamietnutí žiadosti o udelení milosti, ktoré adresoval prezidentovi SR. Pokus o samovraždu mal vykonať vskutku netradičným spôsobom, mal vypiť čistiaci prostriedok. Jeho päť detí momentálne žije v detskom domove.


Pripomeňme si vyjadrenie prezidentskej kancelárie ohľadom udelenia amnestie z 23.1.2007:
Vzhľadom na rozsiahlu medializáciu neudelenia milosti ods. Viktorovi Pollákovi, Kancelária prezidenta SR vydáva toto stanovisko:

Udelenie milosti je výlučným oprávnením hlavy štátu, ktoré mu vyplýva z článku 102 ods. l písm. j.) Ústavy Slovenskej republiky. O udelení alebo neudelení milosti prezident republiky rozhoduje podľa vlastnej úvahy a presvedčenia. Keďže každý prípad odsúdeného, ktorý žiada o milosť je iný, treba ho posudzovať a rozhodovať o ňom individuálne. Tak urobil prezident republiky aj v prípade odsúdeného Viktora Polláka. Žiaľ, viacročná prax potvrdila, že nie každé dobrodenie, ktoré prezident republiky preukáže svojím rozhodnutím sa vo verejnosti stretne s adekvátnou odozvou, resp. konaním samotného odsúdeného.
V prípade odsúdeného Polláka preukázal prezident republiky svoje dobrodenie tým, že práve vzhľadom na jeho ťažkú životnú situáciu mu v septembri 2005 odložil nástup výkonu trestu a to vo výmere v jednom prípade 18 a v druhom 6 mesiacov. Čiže celkovo mal už v tomto období nastúpiť trest 24 mesiacov. Práve z dôvodu, že prezident republiky si chcel objektívne preveriť všetky okolnosti prípadu ohľadom odsúdeného Polláka tento trest odložil, až do konečného rozhodnutia o žiadosti o milosť.
Medzi kritériá posudzovania žiadosti o milosť patrí aj predchádzajúca bezúhonnosť odsúdeného, závažnosť spáchaných trestných činov, okolnosti za akých boli trestné činy spáchané, povesť v mieste bydliska a iné. V rámci prešetrovania žiadosti o milosť KP SR zistila, že doteraz bol ods. Pollák celkom 7-krát súdne trestaný a to:

- rok 1995 pre podvod (odsúdenie už bolo zahladené )
- rok 1996 pre marenie výkonu úradného rozhodnutia
- rok 1997 pre falšovanie a pozmeňovanie úradnej pečate a
  listiny (odsúdenie už bolo zahladené)
- rok 2004 pre sexuálne zneužívanie
- rok 2004 pre podvod
- rok 2004 pre podvod a marenie výkonu úradného rozhodnutia
- rok 2006 pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia

Podstatnou skutočnosť pre rozhodnutie prezidenta bol fakt, že odsúdený Pollák, práve v období, keď mal odložený prezidentom republiky výkon trestu odňatia slobody, opätovne páchal trestnú činnosť, za ktorú bol uznaný vinným dňa 23.11.2006.
Počas celého tohto obdobia sa snažil vyhnúť výkonu trestu odôvodňujúc to starostlivosťou o deti, čo sa snažil čo najviac medializovať a tak ovplyvňovať verejnosť.

V súčasnosti má nastúpiť výkon trestu, ktorý mal odložený prezidentom republiky a to pre dve odsúdenia v celkovej výmere 24 mesiacov /pre dva skutky za podvod a marenie výkonu úradného rozhodnutia/. Odsúdený sa snaží celú situácia zľahčiť a ovplyvňovať mienku tým, že ide do výkonu trestu iba kvôli „televízoru“. Podvodu sa však dopustil aj predtým, keď v roku 2003 predložil falošné potvrdenie o výške príjmu pri žiadosti o poskytnutie úveru, za čo si teraz bude odpykávať 6 mesačný trest odňatia slobody, ktorý mu bol predtým podmienečne odložený.
Prezident republiky zvažoval pri svojom rozhodnutí aj ťaživú rodinnú situáciu odsúdeného a starostlivosť o 5 detí, nemohol však nezohľadniť všetky okolnosti prípadu a samotnú osobu páchateľa, najmä vzhľadom na jeho predchádzajúce odsúdenia a zneužitie rozhodnutia prezidenta o odklade výkonu trestu. Dôležitou skutočnosť pri rozhodovaní bolo, že ani minister spravodlivosti udelenie milosti odsúdenému neodporučil.

Marek Trubač
hovorca prezidenta SR

(red., 18.11.2007)

Upozornenie! Pridané komentáre, ktoré nesúvisia s danou témou budú zmazané.

..ako, ze nezvladla? ako to

..ako, ze nezvladla? ako to mam chapat?

V domove?

Prečo sú v domove? Veď sa o nich chceli starať ich krstný rodičia alebo kto, mali sa tam nasťahovať.

Krstná mama to nezvládla -

Krstná mama to nezvládla - vraj.

magor

Poznám ho osobne, je to magor!!!

presne tak aj deťom zo

presne tak aj deťom zo zakladnej skoly v plešivci sa vyhražal že ich odnesie za plešivec a tam ich zakope!

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.